Het einde van de papieren maaltijdcheques

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Papieren en elektronische maaltijdcheques : twee systemen die naast elkaar bestaan 

Maaltijdcheques zijn een alternatieve vorm van verloning en zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen onder de voorwaarden vastgesteld in artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.    

Sinds 1 januari 2011 kunnen werkgevers en werknemers in onderling overleg ook kiezen voor het systeem van elektronische maaltijdcheques. Dit systeem werkt met een elektronische betaalkaart (gelijkaardig aan een bankkaart).   

Beide systemen (papieren en elektronische maaltijdcheques) bestaan dus al meer dan 3 jaar naast elkaar. 

Wie kiest voor elektronische maaltijdcheques, kan bovendien ook steeds terugschakelen naar papieren maaltijdcheques. Dit principe van omkeerbaarheid en het gelijktijdig bestaan van beide systemen geven aanleiding tot heel wat administratieve lasten en kosten. 

Veralgemening van de elektronische maaltijdcheques   

Na een analyse door het AAV (Agentschap voor Administratieve Vereenvoudiging) heeft de Nationale Arbeidsraad in haar advies van 25 maart 2014 (advies nr. 1.902) daarom de veralgemening van de elektronische maaltijdcheques aanbevolen. 

Het algemeen gebruik van elektronische maaltijdcheques is voor alle  betrokken partijen (werkgevers, werknemers en handelaars) voordelig: vlottere en gemakkelijkere verdeling, minder fouten, sneller en veiliger gebruik, kortere terugbetalingstermijnen, enz. Ook vanuit ecologisch standpunt biedt dit systeem enkel voordelen. 

Het standpunt van de Nationale Arbeidsraad werd overgenomen in het Koninklijk Besluit van 29 juni 2014 dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2014 : de "papieren" maaltijdcheques zullen verdwijnen.    

De veralgemening van de elektronische maaltijdcheques en de afschaffing van de "papieren" maaltijdcheques zijn echter niet voor meteen.  

Het is nog wachten tot 1 januari 2016 voor de definitieve en volledige omschakeling naar elektronische maaltijdcheques. 

Deze overschakelingstermijn moet enerzijds de verschillende actoren de kans bieden om de nodige aanpassingen uit te voeren, en anderzijds toelaten om een informatie- en promotiecampagne te voeren rond het elektronische systeem en de voordelen ervan.     

Om te vermijden dat de papieren en elektronische maaltijdcheques naast elkaar blijven bestaan na 1 januari 2016, zullen de laatste papieren maaltijdcheques voor werknemers betrekking hebben op de prestaties van september 2015.  

Alle papieren maaltijdcheques die uitgegeven worden in 2015 zullen slechts geldig zijn tot 31 december 2015. In de praktijk zullen de laatste papieren maaltijdcheques (m.b.t. de prestaties van september 2015) dus slechts 3 maanden geldig zijn (in plaats van 12 maanden).      

Vanaf oktober 2015 zou elke werknemer ook zijn elektronische maaltijdchequekaart moeten ontvangen.     

Bronnen : Advies nr.1.902 van de Nationale Arbeidsraad (www.cnt.-nar.be), Koninklijk Besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS van 24 juli 2014).  

  

Auteur: Brigitte Dendooven

05/08/2014