Het corona-ouderschapsverlof wordt verlengd!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Het corona-ouderschapsverlof zal verlengd worden tot en met 30 september 2020. Dat blijkt uit een bericht dat verschenen is op de website van de RVA.

Er worden daarnaast wijzigingen aangekondigd aan de huidige regelgeving vanaf 1 juli 2020:

  • alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen (naast een 1/5 en halftijds corona-ouderschapsverlof).
  • het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

Laatste informatie: de RVA wijst erop dat het tot nader order nog niet mogelijk is om een aanvraag in te dienen bij de RVA voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020.

Meer info over het corona-ouderschapsverlof ? Het corona-ouderschapsverlof is officieel!
Meer info over wat er wijzigt? Die volgt zodra het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

Bron: RVA