Het corona-ouderschapsverlof wordt verlengd!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Het corona-ouderschapsverlof zal verlengd worden tot en met 30 september 2020. Dat blijkt uit een bericht dat verschenen is op de website van de RVA.

Er worden daarnaast wijzigingen aangekondigd aan de huidige regelgeving vanaf 1 juli 2020:

  • alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen (naast een 1/5 en halftijds corona-ouderschapsverlof).
  • het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

Laatste informatie: de RVA wijst erop dat het tot nader order nog niet mogelijk is om een aanvraag in te dienen bij de RVA voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020.

Meer info over het corona-ouderschapsverlof ? Het corona-ouderschapsverlof is officieel!
Meer info over wat er wijzigt? Die volgt zodra het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

Bron: RVA

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.