Helft van werkende Belgen wil zomervakantie in het onderwijs inkorten

Auteur: Partena Professional
Datum:

De grote zomervakantie is begonnen. Zowat een op de twee werkende Belgen (45%) wenst de 9 weken durende schoolvakantie te verkorten en meer te spreiden.Bij werkende ouders is dat zelfs 52%. Dit blijkt uit een onderzoek van Partena Professional naar de vakantiegewoonten en -wensen van de werkende bevolking. Opvallend is dat, hoewel de meerderheid van de Belgen het grootste deel van hun vakantiedagen opneemt tijdens deze zomervakantie, 58% liever op vakantie zou gaan in het laagseizoen.

Leegloop bedrijven in juli en augustus

45% van alle beschikbare vakantiedagen wordt opgenomen in de maanden juli (24,6%) en augustus (20,7%), zo blijkt uit de Partena Professional barometer over de vakantiegewoonten van de werkende bevolking. Deze data-analyse werd gemaakt op basis van de loonhistorieken van ruim 150.000 werknemers. Om meer inzicht te krijgen in deze vakantiegewoonten én de wensen voerde iVOX een aanvullend onderzoek bij 1000 Belgen.

De belangrijkste redenen om verlof op te nemen tijdens de schoolvakanties, zijn op vakantie gaan met de kinderen (63%) en de gewoonte (30%). “De vakantieopvang organiseren is bovendien een hele klus voor de meeste ouders. Zij hebben een pak minder vakantiedagen dan de kinderen maar springen wel regelmatig in voor de opvang”, vervolledigt Marc Ertveldt, expert bij het Kinderbijslagfonds Partena Future Generations. ”Tijdens het jaar nemen de meeste ouders ook verlof om de kinderen bij te staan in drukke periodes, zoals bij de schoolstart of tijdens de examens.”

Het onderzoek leert dat de helft van de ondervraagden het veel rustiger op werk vindt in de zomermaanden. Toch zouden zes op tien werkende Belgen liever op reis te gaan tijdens het laagseizoen omdat het dan rustiger en goedkoper is om te reizen. Opvallend is dat slechts 3% van de bevraagden aangeeft geen enkele vrije dag te hebben opgenomen in het afgelopen jaar.

Kortere zomervakantie met vakantiespreiding

9 weken zomervakantie, is dat nog houdbaar of niet? Uit het onderzoek blijkt dat velen dit anders zien:  

 • Zowat één op de twee werkende Belgen (45%) geeft aan een systeem van vakantiespreiding te willen (een kortere zomervakantie en langere vakantieperiodes in de loop van het schooljaar).
 • Eén op de drie (32%) is gewonnen voor het idee omdat de zomervakantie dan 6 weken zou duren in plaats van 9 weken.
 • Eén op de zes (17%) zou het een voordeel vinden dat de vakantie op verschillende data valt in verschillende regio’s.
 • Meer dan de helft  van de werkende ouders (53%) geeft aan dat het moeilijk is om  de lange zomervakantie te overbruggen. Dit speelt meer bij de mama’s dan bij de papa’s (59% vs 47%).

De belangrijkste redenen dat werkende ouders een kortere zomervakantie met vakantiespreiding verkiezen, is omdat ze denken dat kinderen zich minder zullen vervelen in een kortere vakantie (67%) en dat het hun schoolprestaties ten goede zal komen (66%)”, voegt Ertveldt toe. “Daarnaast zou het dan ook rustiger zijn op de weg, het openbaar vervoer en de luchthavens (63%) en zou het reizen zelf goedkoper uitvallen (57%).”

Eén op drie leest mails tijdens vakantie

Op vakantie voor de rust? Blijkt dat vaak ook op vakantie het werk leeft, want:

 • Niet minder dan 34% volgt werkmail op vrije dagen.
 • Drie op tien geeft aan te piekeren over het werk op de vrije dagen.
 • Eén op vijf bevraagde werkende Belgen vreest dat als hij/zij er niet is, alles in het honderd loopt en voelt zich soms schuldig ten opzichte van collega’s. Opvallend is dat we dit vaker zien bij de jongste generatie werkenden.
 • Bij de helft is het vakantiegevoel al snel weer verdwenen omdat er veel werk moet worden ingehaald.
 • Eén op zes zegt de collega’s te missen tijdens vrije dagen, en kijkt ernaar uit ze terug te zien.

Collectieve sluiting: voor of tegen?

Het iVOX onderzoek peilde ook hoe de ondervraagden staan ten opzichte van collectieve sluiting. Uit de gegevens van Partena Professional blijkt namelijk dat wanneer werknemers hun vakantie vrij kunnen kiezen, de vakantiespreiding groter is: topmaanden zijn  juli en augustus, maar de maanden april, juni, september en december zijn samen  goed voor 32% van het aantal genomen dagen. Conclusie is dan ook dat collectieve sluiting wegens vakantie niet overeenstemt met de eigen keuze van de werknemers. 

 • Eén op vijf geeft aan dat er  collectieve sluitingen plaatsvinden in zijn bedrijf , meestal om de vakantie te regelen in de zomer of op het einde van het jaar.
 • Opvallend is dat wie zelf ervaring heeft met het systeem, er positiever tegenover staat (50%) dan wie géén collectieve sluitingsdagen in zijn bedrijf kent (17%).

Partena Professional barometer

Het onderzoek naar de vakantiegewoonten van de werkende Belg valt binnen een reeks Partena Professional barometers die ingaan op de evolutie in het gedrag en keuzes van werkgevers en werknemers. Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, licht toe: “Wij hebben met onze data een schat aan voor ondernemers interessante informatie. Met deze Partena Professional barometers willen wij inzichten bieden die ondernemers en beleidsmakers helpen bij hun job. Dit past perfect binnen onze missie’ Ondernemen met ondernemers’.”

Het onderzoeksbureau iVOX voerde in opdracht van Partena Professional een aanvullend online onderzoek tussen 8 en 13 juni 2016  bij 1000 werkende Belgen. De resultaten zijn representatief voor de werkende bevolking qua geslacht, leeftijd, taalkeuze en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 3,02%.

 

Auteur: Partena Professional

05/07/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.