Gunsttarieven voor goederen of diensten van de werkgever

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 06/09/2019 - 11:18
Laatste update: 16/03/2023 - 16:23

Werkgevers zoeken voortdurend naar alternatieve manieren om hun personeel extra én voordelig te belonen. Naast de klassieke voordelen zoals een bedrijfswagen, smartphone, laptop, etc. kan men werknemers eigen producten of diensten aanbieden tegen een voordelige prijs. “Onder bepaalde voorwaarden zijn zogenaamde gunsttarieven niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen,” legt Legal Advisor Elien De Clercq uit.

Welke gunsttarieven bestaan er?

Er zijn tal van mogelijkheden om gunsttarieven toe te kennen aan werknemers. Het kan gaan van een korting op producten tot het verlenen van gratis diensten. Denk maar aan energieleveranciers die kortingen geven op de elektriciteitsfactuur van hun medewerkers, kledingwinkels die een shoppingbudget toekennen aan de verkopers of meubelfabrikanten die eigen meubels aan een gunstprijs verkopen aan hun werknemers.

Wat zijn de voorwaarden voor de toekenning van ‘gunstige’ tarieven?

Om vrijgesteld te zijn van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, moet het gaan om kortingen die worden toegekend op door de onderneming gefabriceerde of verkochte goederen of verleende diensten. Zo kan een elektrozaak eigen producten tegen een gunstigere prijs verkopen aan eigen werknemers. Het is niet mogelijk om een korting toe te kennen op aankopen bij een andere onderneming.

Bovendien mag de hoeveelheid verkochte goederen of geleverde diensten per werknemer het normale verbruik van het gezin van de werknemer niet overschrijden. Het is een fietsenfabrikant dus niet toegestaan om jaarlijks een fiets aan te bieden aan de werknemers, aangezien dit niet kan beschouwd worden als normaal verbruik. Bovendien moet de werkgever kunnen aantonen dat hij de werknemer heeft geïnformeerd over deze voorwaarde.

De fiscus stelt hierbij als bijkomende voorwaarde dat het moet gaan om goederen voor dagelijks gebruik of duurzame goederen met een relatief geringe waarde (bijv. een televisie, fiets, kledij, wagen van een courant type, etc.). Luxegoederen zoals een exclusieve sportwagen of zeilschip worden door de fiscus niet beschouwd als duurzame goederen van geringe waarde. De kortingen op zulke luxegoederen zullen dan ook niet vrijgesteld zijn van belastingen.

Hoeveel korting mag de werkgever toekennen?

De aan de werknemer toegekende gunstprijs mag niet lager zijn dan de kostprijs voor de werkgever. Als een fietsenfabrikant een fiets aankoopt voor 300 euro (kostprijs) en verkoopt voor 500 euro, dan kan hij aan de eigen werknemers een maximale korting geven van 200 euro vrij van belastingen. Als de werknemers een prijs moeten betalen die lager ligt dan de kostprijs, dan zullen ze belastingen moeten betalen op het verschil tussen de kostprijs en de door hen betaalde prijs.

Om vrijgesteld te zijn van socialezekerheidsbijdragen mag de korting niet groter zijn dan 30% van de normale prijs. De normale prijs is de prijs die de werknemer als particuliere consument zou moeten betalen. Ook hier mag de gunstprijs die de werknemer uiteindelijk betaalt niet lager zijn dan de kostprijs van het product of de dienst. Als de werkgever toch een grotere korting geeft, dan zal het stuk van de korting dat 30% van de normale prijs (winkelwaarde) overschrijdt als loon worden beschouwd en onderworpen worden aan socialezekerheidsbijdragen.

Kan de werkgever gratis goederen weggeven aan werknemers?

De werkgever kan bedrijfsgoederen of diensten ook gratis weggeven aan medewerkers. In dat geval is er sprake van een korting van 100%. Indien een fietsenfabrikant een fiets gratis weggeeft, dan zullen de betrokken medewerkers belast worden op de volledige kostprijs van de fiets voor de werkgever.

Voornamelijk in kledingwinkels komt het voor dat werknemers een shoppingbudget krijgen waarmee ze voor een afgesproken bedrag gratis kledij kunnen aankopen in de winkel. De werknemers zullen in zo’n geval socialezekerheidsbijdragen moeten betalen op het gedeelte van de korting dat 30% van de normale prijs (winkelwaarde) overschrijdt en belastingen moeten betalen op de kostprijs van de kledij voor de werkgever.

Indien de werkgever de werknemers verplicht om kledij uit de eigen winkel te dragen én het gaat om kledij die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan worden gedragen, dan kan de tussenkomst van de werkgever als kost eigen aan de werkgever worden beschouwd. Het shoppingbudget zal dan niet onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen. Het moet echter wel degelijk gaan om kledij die niet als vrijetijdskledij kan worden beschouwd (bijv. een overall).

Zijn gunsttarieven dan toch niet zo gunstig?

Zelfs als de werknemer belastingen of socialezekerheidsbijdragen moet betalen op (een deel van) de toegekende producten of diensten blijft het een interessant voordeel. De werknemer krijgt immers de mogelijkheid om bedrijfsgoederen aan te kopen of een beroep te doen op diensten tegen een veel lagere prijs dan de prijs die hij zou moeten betalen als particuliere consument.

Maar om het voordeel voor de werknemer zo interessant én gunstig mogelijk te maken, is het aan te raden om de korting te beperken tot 30% van de normale prijs én niet onder de kostprijs te duiken. In dat geval zullen er geen socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn op het verleende gunsttarief.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.