Gun uw personeelsbeleid een boost. Gebruik twee regeringsmaatregelen

Auteur: Yves Stox
Datum:

Werknemers claimen autonomie. Neemt die autonomie af, dan ook hun tevredenheid. Klanten verwachten een flexibele dienstverlening. Het resultaat: ondernemingen moeten opereren in een dynamische en onvoorspelbare omgeving. Hoe daarmee omgaan? Eén ding staat vast. De onderneming die er niet in slaagt om de verwachtingen van klanten en werknemers niet kan waarmaken, zal ook de aandeelhouder ontgoochelen…

Het Belgische arbeidsrecht helpt ondernemingen alvast niet. De spagaat tussen klanten en werknemers wordt onhoudbaar. Flexibiliteit en autonomie verzoenen met compliance is uiterst moeilijk. Oplossing op lange termijn komen meer en meer onder druk.

Twee regeringsmaatregelen beloven beterschap: de 100 vrijwillige overuren en het glijdend en dynamisch uurrooster. U hoorde er nog niet veel over, maar het zijn de twee krachtigste ideeën uit het wetsontwerp “werkbaar en wendbaar werk” Hieronder leest u waarom.

100 Vrijwillige overuren

Elk jaar kan een werknemer 100 vrijwillige overuren presteren. Werkgever en werknemer moeten akkoord gaan. Dat akkoord blijft 6 maand geldig. Meer is er niet nodig. Geen toestemming van de sociale inspectie of de vakbond nodig. Zonder rechtvaardiging over het hoe en waarom.

De onderneming moet de vrijwillige overuren (loon en overloon) betalen, maar is verlost van inhaalrust. De planning wordt makkelijker. Geen sneeuwbaleffect van overuren en inhaalrust meer.

Vrijheid, maar met grenzen

Dé ideale oplossing voor de werkgever die wilt inspelen op een dringende vraag. Interessant voor de werknemer die meer wil werken om meer te verdienen.  

Elke werknemer kan tot 100 overuren per kalenderjaar presteren. Per dag mag de werknemer maximum 11 uur werken, per week zijn er dat maximum 50.

De vrijwillige overuren combineren met gewone overuren kan. Over die gewone overuren bouwt de werknemer wel inhaalrust op.

Het glijdend en dynamisch uurrooster

Uw onderneming past misschien al een glijdend uurrooster toe, maar de flexibiliteit beperkt zich tot diezelfde dag. Vernieuwend is het dynamische karakter. De werknemer kan de ene dag wat meer werken, die tijd opsparen om op een later moment minder te werken.

Tijd “sparen” of “lenen”

Door de glijtijd kan de werknemer de éne week meer presteren dan de gemiddelde arbeidsduur, de andere week dan weer minder, of omgekeerd. Hij “spaart” of “leent” als het ware glijtijd. De glijtijd die hij zo kan “sparen” of “lenen” is beperkt tot 12 uur gedurende de referteperiode van 3 maand.

Er zijn wel grenzen: max. 9 uur werken per dag en 45 uur per week. En binnen een trimester moet de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur worden nageleefd.

De spelregels binnen de onderneming

Een glijdend en dynamisch uurrooster geeft werknemers veel autonomie. De work life blend wordt voor het eerst écht mogelijk. De onderneming kan zelf de implementatie van de glijdende en dynamische uurroosters bepalen. Hoe? De werkgever kiest tussen een ondernemings-cao of een arbeidsreglement. De werkgever moet eveneens een systeem van tijdsopvolging voorzien. Fair en logisch.

De eigen verantwoordelijkheid

Wanneer op het einde van de referteperiode blijkt dat de werknemer te veel glijtijd heeft “geleend”, dan kan de werkgever het teveel betaalde loon afhouden. Wanneer op het einde van de referteperiode de werknemer te veel glijtijd heeft “gespaard”, dan verliest hij die tijd in de regel.

Die responsabilisering van de individuele werknemer is nieuw. Tegelijk is het de logische tegenhanger van de flexibiliteit die de werknemer wint om werk en privé op elkaar af te stemmen.

Slim combineren

Het glijdend en dynamisch uurrooster combineren met 100 vrijwillige overuren kan. Stel, een onderneming heeft een normaal wekelijks uurrooster van 38 uur.

Van maandag tot donderdag werken de werknemers 1 uur per dag langer, ze sparen 1 uur glijtijd.  Voeg daar 2 vrijwillige overuren aan toe. Van maandag tot donderdag werken de werknemers 11 uur per dag en in totaal 50 uur per week.

Het kan snel gaan

De timing is strak. De regering wil beide maatregelen laat ingaan op 1 februari 2017. De regering mag dan wel een politieke akkoord hebben bereikt in oktober, de teksten moeten wel nog worden bezegeld door de Kamer. Maar ook al wordt het 1 maart, ondernemingen kunnen nu al aan de slag. De toekomst staat voor de deur.

Auteur: Yves Stox

13/03/2017