Groen licht voor de mobiliteitsvergoeding

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Wilt u uw werknemers de mogelijkheid bieden hun bedrijfswagens in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding? Dan kan u van start gaan. De wet die de mobiliteitsvergoeding invoert is verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Waarover gaat het?

Uw werknemer ruilt zijn bedrijfswagen in tegen een mobiliteitsvergoeding. Deze cashvergoeding kent een voordelige fiscale en sociale behandeling.

Verplicht of vrijwillig?

Als werkgever kiest u zelf of u een systeem van mobiliteitsvergoeding invoert in uw onderneming. Voorwaarde is wel dat u al drie jaar bedrijfswagens toekent voor privégebruik. U beslist ook zelf of u aan alle werknemers met bedrijfswagen deze mogelijkheid aanbiedt of enkel aan een specifieke groep.

Vervolgens kiest uw werknemer of hij zijn bedrijfswagen inlevert. U kan hem met andere woorden niet verplichten. Bijkomende voorwaarde voor uw werknemer is dat hij over een bedrijfswagen beschikte gedurende twaalf maanden in de afgelopen drie jaar, waarvan minstens drie maanden voor de aanvraag tot omruiling.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De mobiliteitsvergoeding berekent u als volgt: cataloguswaarde van de ingeleverde bedrijfswagen x 20% x 6/7.

Neemt u de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste? Dan bedraagt het percentage 24%. Betaalde uw werknemer een eigen bijdrage voor de bedrijfswagen? Dan daalt het bedrag van de mobiliteitsvergoeding.

En wat met de sociale en fiscale behandeling?

U betaalt een solidariteitsbijdrage op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding die gelijk is aan het bedrag van de solidariteitsbijdrage van de ingeleverde bedrijfswagen.

Uw werknemer betaalt belastingen op een gedeelte van de mobiliteitsvergoeding berekend volgens volgende formule: cataloguswaarde x 6/7 x 4% (met een minimum van 1.310 EUR in 2018). Het overige gedeelte van de mobiliteitsvergoeding is vrijgesteld van belastingen.

Mobiliteitsbudget

Eerder dit jaar bereikte de regering een akkoord over het mobiliteitsbudget. Voor meer informatie, raadpleeg onze infoflash van 21 maart 2018. Partena volgt deze maatregel van dichtbij op en informeert u van zodra meer details gekend zijn. 

Bron: Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, B.S. 7 mei 2018.

Auteur: Peggy Criel

09/05/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.