GGMMI: bedragen vanaf 1 april 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 31/03/2022 - 18:33
Laatste update: 16/03/2023 - 16:12

Op 1 april 2022 stijgt het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GGMMI), overeenkomstig het sociaal akkoord dat op 25 juni 2021 werd gesloten.

Dit akkoord voorziet namelijk in een verhoging van het GGMMI in drie fasen:

  • op 1 april 2022;
  • op 1 april 2024;
  • en op 1 april 2026.

Wat gebeurt er op 1 april 2022?

In het kort

Om de eerste fase uit te voeren heeft de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) gesloten:

  • de cao nr. 43/15 van 15 juli 2021;
  • de cao nr. 43/16 van 9 maart 2022;
  • en de cao nr. 50/4 van 15 juli 2021.

Op basis van de cao’s nr. 43/15 en nr. 43/16 wordt het GGMMI voor werknemers van 18 jaar en ouder met ingang van 1 april 2022 opgetrokken naar een uniek bedrag.

Opgelet! Het is de bedoeling dat deze stijging zal worden gecompenseerd door de sociale en fiscale werkbonus en door de invoering van een vermindering zeer lage lonen in het kader van de structurele vermindering.

De invoering van een uniek bedrag voor het GGMMI mag evenwel geen gevolgen hebben voor het gemiddelde maandelijkse minimuminkomen van werknemers jonger dan 21 jaar.

Daarom wijzigt de cao nr. 50/4 het percentage dat vanaf 1 april 2022 wordt toegepast bij de berekening van het gewaarborgd inkomen voor deze jonge werknemers.

Bedragen vanaf 1 april 2022

Leeftijd van de werknemer

Gemiddeld maandelijks minimuminkomen

16 jaar

1.210,13 EUR (= 67 % van 1.806,16 EUR)

17 jaar

1.318,50 EUR (= 73 % van 1.806,16 EUR)

18 jaar en ouder

1.806,16 EUR

Opmerking - Er gelden bijzondere regels, met name voor jongeren onder de 21 jaar die werken met een studentenarbeidsovereenkomst.

 

We herinneren u er ook aan dat de sectorale loonschalen beschikbaar zijn in onze sectorale documentatie.

Bron: cnt-nar.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.