Gewijzigde verplichtingen buitenlandse werknemers

Auteur: Jonas Verplanken (Legal expert)
Datum:

Werkgevers die buitenlandse werknemers tewerkstellen zijn sinds begin dit jaar verplicht om enkele maatregelen te respecteren. Deze verplichtingen worden nu opgeheven.

Het gaat om:

  • De algemene plicht om een register bij te houden voor buitenlandse werknemers
  • De algemene plicht om het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) te controleren
  • De verplichte negatieve coronatest voor buitenlandse werknemers – alle sectoren

Het artikel dat deze verplichtingen voor de werkgever regelt wordt afgeschaft vanaf 30 juli 2021. De werkgever is dus niet langer gehouden om deze verplichtingen na te komen.

Vanaf wanneer?

Deze maatregel treedt in werking op 30 juli 2021.

Bronnen: Ministerieel besluit van 27 juli 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 28 juli 2021; https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/nieuwe-verplichtingen-buitenlandse-werknemers

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.