Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: wijzigingen op til

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De ministerraad van 12 juli 2013 keurt in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goed die de wetgeving op het welzijn op het werk wil versterken, meer bepaald:

  • de preventie van psychosociale risico's op het werk bevorderen en;
  • de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk verbeteren.

De belangrijkste wijzigingen die (onder andere) aangebracht zullen worden aan de wet van 4 augustus 1996 inzake het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk, zijn de volgende:

  • versterking van de preventie via een nauwkeurige risicoanalyse;
  • aanpassing van het begrip pesterijen;
  • invoering van twee mogelijke procedures om psychosociale interventie te genieten;
  • een betere afbakening van de rol van de vertrouwenspersoon en preventieadviseur in het verloop van de procedure;
  • een duidelijke afbakening van de termijn waarbinnen de preventieadviseur moet reageren;
  • aanpassing van de regeling inzake ontslagbescherming die de werknemer die klacht neerlegt, geniet;
  • verbetering van de gerechtelijke procedures.

Tot op heden zijn de teksten waarin de wijzigingen zijn opgenomen nog niet openbaar gemaakt en werden de wijzigingen nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

We houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: persbericht van de ministerraad van 12 juli 2013.

Auteur: Catherine Mairy

17/07/2013