Gelegenheidsarbeid: weldra ook in de begrafenissector

Auteur: Els Poelman
Datum:

Lang aangekondigd en wellicht realiteit vanaf 1 oktober 2018: een nieuw flexibel statuut voor onregelmatige prestaties in de begrafenissector.

CONTEXT

In de zomer van 2017 sloten werkgevers- een werknemersorganisaties van de begrafenissector een “ plan voor eerlijke concurrentie” met de staatssecretaris voor fraudebestrijding. De sector engageert zich tot een correcte toepassing van de wetgeving, maar zal kunnen rekenen op een flexibeler vorm van tewerkstelling.

Typisch voor deze sector zijn tewerkstellingen van enkele uren, die niet vooraf ingepland worden. De gewone administratieve verplichtingen (schriftelijke contracten, uithangen uurroosters…) zijn moeilijk toepasbaar, en in de praktijk werkt de sector met niet reglementaire oproepcontracten. Het nieuw statuut van gelegenheidsarbeid biedt een wettelijk kader voor die praktijk.

WELKE WERKNEMERS?

Het nieuw statuut is bestemd voor alle oproepbare werknemers zonder vast uurrooster die werken op vrijwillige basis en die occasioneel, ter gelegenheid van een overlijden:

  • taken als bode verrichten, transport verzorgen, opbaring verzorgen, een rouwkapel plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en/of helpen bij de koffietafel;
  • de kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen en in de (ceremonie)wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden en/of de ceremoniewagen besturen en net houden.

DIMONA

Voor gelegenheidswerknemers is geen vooraf afgesproken uurrooster opgelegd, en vervallen de formaliteiten van de gewone reglementering.

Het volstaat dat voorafgaand aan elke prestatie een specifieke dimona gebeurt, met vermelding van:

  • begin- en einduur van de prestatie
  • PC 320
  • een lettercode die verwijst naar dit type gelegenheidsarbeid (zal worden bepaald in de instructie van de RSZ)

LOON EN BIJDRAGEN

Hier wijzigt er niets:

  • het gewone (barema)loon, gekoppeld aan de prestatie, blijft verschuldigd
  • de gewone bijdragen en inhoudingen zijn van toepassing

Gelegenheidsarbeid is hier het middel dat feitelijke oproepcontracten legaliseert, maar zonder korting op de loonkost.

VANAF WANNEER?

Het voorontwerp van de wet die het nieuwe statuut regelt, passeerde de ministerraad van 13 juli. Het statuut gaat in de eerste dag van het kwartaal na publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad, dus waarschijnlijk op 1 oktober 2018. Bij publicatie na 30 september schuift de startdatum meteen op naar 1 januari 2019.

Bron: Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, goedgekeurd in de ministerraad van 13 juli 2018; Voor de afschaffing van bepaalde administratieve verplichtingen verwachten we een bijkomend initiatief van wetgever resp. sociale partners van de sector.