Geen tijdelijke werkloosheid corona voor werknemers in quarantaine die terugkeerden uit een rode zone!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Elke persoon die naar België terugkeert na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone moet sinds 31 december 2020 in quarantaine. Het is dus mogelijk dat sommige van uw werknemers het werk niet kunnen hervatten als ze van de kerstperiode geprofiteerd hebben om een paar dagen vakantie te nemen in het buitenland.

De minister van Werk heeft onlangs ook bevestigd dat de werknemer, wiens quarantaine het gevolg is van een terugkeer van een vakantie in een rode zone, geen tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht ” COVID-19” kan genieten.

Rode, oranje en groene zones

De FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) werkt elke dag de lijst bij van landen/regio's die tot een rode, oranje of groene zone behoren.

Wat betekenen die kleurencodes concreet?

Rode zone

  • de Belgische overheid raadt reizen ten zeerste af; of
  • de overheidsinstanties van dat land verbieden niet-essentiële reizen vanuit België.

Oranje zone

  • de Belgische overheid adviseert een verhoogde waakzaamheid; of
  • reizen is mogelijk, maar de overheidsinstanties van dat land onderwerpen reizigers uit België aan een COVID-test en/of een quarantaine → lichtoranje

Groene zone

Reizen is mogelijk. De hygiënemaatregelen en de afstandsregels blijven van toepassing.

Belangrijk: de meeste landen van Europa kleuren momenteel rood...

Wat moet uw werknemer doen bij zijn terugkeer van een verblijf in het buitenland?

Bij zijn terugkeer in België na een verblijf in het buitenland moet uw werknemer, ongeacht de kleurencode van het land van zijn bestemming, binnen 48 uur voor zijn aankomst in België het "Passenger Locator Form" invullen in de volgende twee situaties:

  • als hij naar België terugkeert per vliegtuig of per boot,
  • in elk geval als hij meer dan 48 uur in het buitenland is geweest.

Hij moet ook een zelfevaluatievragenlijst invullen over de omstandigheden van zijn reis en/of verblijf in het buitenland.

Als uit de evaluatie van het Passenger Locator Form en de zelfevaluatievragenlijst blijkt dat uw werknemer als een “hoogrisicocontact” wordt beschouwd (wat over het algemeen het geval zou moeten zijn als hij uit een rode zone terugkeert), zal hij zich moeten laten testen en gedurende 7 dagen in quarantaine moeten gaan.

Opgelet!

Sinds 31 december 2020 wordt iedereen die terugkeert na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone, als een “hoogrisicocontact” beschouwd. Deze personen moeten zich enerzijds op de 1e en 7e dag van hun terugkeer naar België laten testen. Anderzijds moeten ze ook een quarantaineperiode naleven, die pas wordt opgeheven bij een negatief resultaat van de test die op de 7e dag wordt afgenomen.

Er zijn echter strikte uitzonderingen voorzien op de verplichte quarantaine na terugkeer uit een rode zone. Dat is met name het geval voor:

Wat als uw werknemer in quarantaine moet?

De werknemer in quarantaine moet u onmiddellijk op de hoogte brengen. Als u hem daar om vraagt, moet hij u ook een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen.

Kan de werknemer die in quarantaine is geplaatst wel nog zijn werk uitvoeren, bijvoorbeeld door te telewerken, dan zal hij zijn gebruikelijke door u verschuldigde loon blijven ontvangen.

Als uw werknemer daarentegen zijn werk niet kan uitvoeren omdat hij in quarantaine is geplaatst, dan moet er een onderscheid gemaakt worden tussen twee gevallen:

  • uw werknemer komt niet terug uit een rode zone: zijn overeenkomst wordt in principe geschorst wegens overmacht. Hij zal bijgevolg ook aanspraak kunnen maken op RVA-uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “COVID-19”. In dat verband verduidelijkt de RVA dat uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid alleen worden toegekend als uw werknemer een getuigschrift van quarantaine van zijn geneesheer kan voorleggen.
  • uw werknemer komt terug uit een rode zone: hij zal in principe geen aanspraak kunnen maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht "COVID-19", ten laste van de RVA. De minister van Werk en de RVA hebben onlangs deze regel bevestigd die eerder al van toepassing werd. Als de werknemer in dat geval zijn arbeidsovereenkomst niet kan uitvoeren (bijvoorbeeld omdat telewerken niet mogelijk is) of geen gebruik kan maken van vakantiedagen of inhaalrustdagen om de quarantaineperiode te overbruggen, wordt de uitvoering van zijn overeenkomst geschorst in de vorm van een toegestane afwezigheid zonder door u verschuldigd loon.

Bronnen: FOD Buitenlandse Zaken; Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 28 oktober 2020; https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/; FAQ RVA; https://www.belgium.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.