Geen papieren ecocheques meer

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 20/11/2020 - 15:35
Laatste update: 23/11/2020 - 16:22

Naar aanleiding van het advies van de Nationale Arbeidsraad hebben de belangrijkste leveranciers van ecocheques hun voornemen meegedeeld om geen papieren ecocheques meer uit te geven.

Als u tot nu toe papieren ecocheques toekent aan uw werknemers zult u uw cao betreffende de toekenning van ecocheques moeten wijzigen.

Om vrijgesteld te zijn van RSZ-bijdragen moeten elektronische ecocheques immers aan diverse voorwaarden voldoen die niet noodzakelijk gelden voor papieren ecocheques.

Er zijn vier voorwaarden:

  • De keuze voor elektronische ecocheques wordt geregeld door een bedrijfs-cao, eventueel in het raam van een sectorale cao. Als een dergelijke cao niet kan worden gesloten, moet de keuze voor elektronische ecocheques worden geregeld door een een individuele schriftelijke overeenkomst.

Voor werknemers die vallen onder het paritair comité voor uitzendwerk kan die keuze vooraf worden geregeld in het raam van een sectorale cao.

  • Het aantal elektronische ecocheques en het brutobedrag ervan moeten vermeld worden op de loonfiche van de werknemer.

 

  • Vóór het gebruik van elektronische ecocheques moet de werknemer het saldo en de geldigheidsduur van zijn toegekende maar nog niet gebruikte ecocheques kunnen controleren.

 

  • Het gebruik van elektronische ecocheques mag geen kosten voor de werknemer met zich meebrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden die moeten worden bepaald via een bedrijfs- of sectorale cao, of via het arbeidsreglement wanneer de toekenning wordt geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst.

    In elk geval mogen de kosten van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies niet hoger zijn dan de nominale waarde van één maaltijdcheque als de werkgever zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische ecocheques toekent. Als de werkgever uitsluitend elektronische ecocheques toekent, mogen de kosten van de vervangende drager niet meer bedragen dan 5,00 EUR.

 

Het is dus belangrijk na te gaan of u uw documenten (cao, individuele overeenkomst, arbeidsreglement) moet wijzigen!

 

Bron: USS; www.socialsecurity.be

 

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.