Geen aanpassing van de verblijfsvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen in 2019

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De forfaitaire dagelijkse verblijfsvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen wijzigen niet in 2019.

Principe

Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland die werkgevers toekennen aan hun werknemers en bedrijfsleiders, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Zij mogen dan wel niet meer bedragen dan de 'dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen' die de FOD Buitenlandse Zaken per land vastlegt voor ambtenaren.

Geen nieuwe lijst in 2019

Een ministerieel besluit legt per land de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen vast, de zogenaamde landenlijst.

Deze lijst bevat dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen voor ‘korte dienstreizen’ en ‘lange dienstreizen’:

  • een korte dienstreis is een opdracht van korte duur in het buitenland in effectieve dienst of opdracht van de werkgever of vennootschap waarin men werknemer of bedrijfsleider is, met een maximum van 30 kalenderdagen;
  • een lange dienstreis is een verblijf dat voor eenzelfde opdracht van meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen, met een maximum van 24 maanden.

De FOD Financiën deelde recent mee dat de landenlijst niet wordt aangepast in 2019. De bedragen van de verblijfsvergoedingen die sedert 6 juli 2018 gelden blijven dus van toepassing. 

Voor de verdere toepassingsvoorwaarden van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen verwijzen we naar onze infoflashes van 3 oktober 2017 en 5 oktober 2017.

Bron: Ministerieel Besluit van 2 juli 2018 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, B.S. 6 juli 2018.