Forfaitaire vergoedingen voor binnenlandse verblijfskosten: nieuwe bedragen sedert 1 juli 2016

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sedert 1 januari 2014 mag een werkgever uit de privésector zich baseren op de verblijfsvergoedingen toegekend aan het hoogste ambtenarenniveau om belastingvrije verblijfskosten te betalen aan zijn werknemers voor dienstreizen in België. De bedragen van de verblijfsvergoedingen werden op 1 juli 2016 geïndexeerd.

Principe

De forfaitaire vergoedingen die een werkgever toekent als terugbetaling voor de verblijfskosten van een werknemer tijdens beroepsverplaatsingen in België worden niet belast indien hun bedrag niet hoger is dan de overeenkomstige vergoedingen die de overheid aan haar eigen personeel toekent.

Voorwaarden en bedragen

Sedert 1 januari 2014 mag een werkgever uit de privésector zich baseren op de verblijfsvergoedingen toegekend aan het hoogste ambtenarenniveau om belastingvrije verblijfskosten te betalen aan zijn werknemers voor dienstreizen in België voor zover het bedrag van die vergoedingen wordt vastgesteld met inachtneming van het werkelijk aantal verplaatsingen en rekening houdend met de opgelegde minimumvereisten inzake de duurtijd van de gedane verplaatsingen die gelden voor federale ambtenaren.

De volgende bedragen zijn van toepassing sedert 1 juli 2016 (onder voorbehoud van bevestiging):

Reis per kalenderdag

Toeslag wegens nachtverblijf

> 5 uur en < 8 uur

≥ 8 uur (*)

Logies op kosten van het personeelslid

Kosteloos logies

Geïndexeerd bedrag

3,90 EUR

19,60 EUR

44,65 EUR

23,50 EUR

(*) Dit maximumbedrag geldt eveneens voor reizen van een ononderbroken duur van meer dan 5 uur tot minder dan acht uur waarin het 13de en het 14de uur van de dag volledig begrepen zijn.

De bedragen opgenomen in de tabel dekken de kosten voor maaltijden en dranken voor prestaties verricht buiten de onderneming maar voor rekening van de onderneming.

In de mate dat de toegekende forfaitaire verblijfsvergoedingen de voornoemde maximumbedragen overschrijden en wanneer de dienstverplaatsingen niet beantwoorden aan de ter zake opgelegde minimumduur moeten zij in principe als belastbare bezoldigingen worden aangemerkt.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2013-2014, nr. 53-131, 574.

Auteur: Peggy Criel

15/07/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.