Forfaitaire vergoedingen voor binnenlandse verblijfskosten: nieuwe bedragen sinds 1 oktober 2018

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Een werkgever uit de privésector mag zich baseren op de verblijfsvergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de federale overheid om de verblijfskosten voor dienstreizen in België terug te betalen aan zijn werknemers. De bedragen van deze verblijfsvergoedingen wijzigden op 1 oktober 2018.

PRINCIPE

De forfaitaire vergoedingen die een werkgever toekent als terugbetaling voor de verblijfskosten van een werknemer tijdens beroepsverplaatsingen in België worden niet belast. Voorwaarde is dan wel dat hun bedrag niet hoger is dan de gelijkaardige vergoedingen die de federale overheid toekent aan haar personeelsleden. Deze vergoedingen worden immers beschouwd als een ‘ernstige norm’.

De toekenningsvoorwaarden voor de verblijfsvergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de federale overheid werden verscherpt op 1 september 2017. Deze wijzigingen hadden een impact op de verblijfsvergoedingen die een werkgever uit de privésector kan toekennen. Voor mee info over de toepassingsregels verwijzen we naar onze infoflash van 2 februari 2018.

BEDRAGEN

Door toepassing van de indexeringsmechanismen zijn volgende bedragen van toepassing sedert 1 oktober 2018:

 

Dagelijkse forfaitaire vergoeding (maaltijdkosten)

Maandelijkse forfaitaire vergoeding

Aanvullende dagelijkse vergoeding voor huisvestingskosten

Geïndexeerd bedrag

17,06 EUR/dag

Max. 16 x 17,06 EUR/maand (bij een voltijdse tewerkstelling)

128,01 EUR/dag