Flitscontroles: de schoonmaaksector als eerste aan de beurt

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op vrijdag 25 januari 2019 organiseren de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles in de schoonmaaksector.

Flitscontroles zijn aangekondigde controles en hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Let wel op, want dit wil niet zeggen dat de inspectiediensten niet zullen optreden en verbaliseren wanneer zij zwaarwichtige inbreuken vaststellen.

Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze aangekondigde controles leest u hieronder.

WIE WORDT GEVISEERD?

Deze actie is gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers.

De controles passen in het 'actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’.

HOE KAN U ZICH VOORBEREIDEN?

In een vraag aan een expert leggen we uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

De checklist van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld die specifiek voor de schoonmaaksector geldt. Hij bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop u zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten op te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

Hieronder bezorgen wij u een beknopt overzicht (niet limitatief) van de belangrijkste documenten die u best hebt klaarliggen bij een bedrijfscontrole:

 • het arbeidsreglement (met inbegrip van alle werkroosters en het bewijs van registratie);
 • de prestatie- en loongegevens van uw werknemers (individuele rekening, loonfiches, prestatielijsten, betaalbewijzen,…);
 • de arbeidsovereenkomsten (met eventuele bijvoegsels);
 • de afwijkingsdocumenten of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers;
 • het bewijs van aangifte van werf of Checkin@work;
 • bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers of zelfstandigen kunnen nog bijkomende documenten worden opgevraagd (o.a. arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen, limosameldingen met L1-document, …);
 • ….

Op onze webshop, LegalSmart, kan u verschillende van deze modeldocumenten terugvinden. Leg all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om bepaalde modeldocumenten te bekomen.

Sectorale informatie van Partena Professional

In de sectorale informatie van Partena Professional kan u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor uw paritair comité.

De Legal Compliance Service

De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners en hun Legal Compliance Service volgen die voor u op de voet. Onze Legal Partners nemen uw sociale documenten onder de loep en zorgen ervoor dat de sociale wetgeving wordt nageleefd. Op het einde van deze audit zal een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en zullen u de nodige aanbevelingen worden gedaan.

Eenmaal de audit klaar is, zullen de Legal Partners u regelmatig op de hoogte houden van de wijzigingen in de wet en de impact die ze hebben op uw documenten.

Op die manier hoeft u geen enkel sociaal inspectiebezoek meer te vrezen.

EN DAARNA?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de schoonmaaksector die een prioritair doel is in de strijd tegen de sociale fraude.

ANDERE SECTOREN

Naast de schoonmaaksector worden er in 2019 ook in volgende sectoren flitscontroles georganiseerd:

 • Elektrotechnische en bouwsector: 21 maart 2019
 • Taxi- en vervoerssector: 17 mei 2019
 • Horeca: 6 juli 2019
 • Land- en tuinbouwsector: 24 september 2019
 • Carwashsector: 22 november 2019

Bron: Actieplan tegen sociale fraude, 2019; schoonmaaksector: checklist.