Flitscontroles aangekondigd in de schoonmaaksector

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op vrijdag 20 januari 2017 zullen de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles houden in de schoonmaaksector (industriële schoonmaak). Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers.

De Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wil een mentaliteitswijziging bewerkstelligen en de sociale wetgeving doen naleven. Deze controles passen in het 'actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’.

Hoe kan u zich voorbereiden?

De checklist van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld die specifiek voor de schoonmaaksector geldt. Hij bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop u zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

Informatie van Partena Professional

In de sectorale informatie van Partena Professional kan u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor het paritair comité nr. 121.

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de schoonmaaksector die een prioritair doel is in de strijd tegen de sociale fraude.

Bron: Nieuws van de 'Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst'.

Auteur: Laurence Philippe

06/01/2017