Flitscontroles aangekondigd in de groene sectoren

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op donderdag 14 september 2017 zullen de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles houden in de groene sectoren (land- en tuinbouwsector). Deze sectoren hebben immers te kampen met diverse fraudefenomenen: illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detacheringen, onwettige terbeschikkingstelling, … Hoe u zich het best kunt voorbereiden op deze controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op wie de sociale reglementering overtreedt en op zwartwerkers.

De Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer wil een mentaliteitswijziging bewerkstelligen en de sociale wetgeving doen naleven. Deze controles passen in het 'actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

In de sectorale informatie van Partena Professional kunt u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor uw paritair comité.

In eenvraag aan een expert legt Jan Van Bellinghen uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de groene sectoren die een prioritair doel zijn in de strijd tegen de sociale fraude.

Bron: Actieplan tegen sociale fraude, 2017.

Auteur: Laurence Philippe

07/09/2017