Flexi-jobarbeidsovereenkomst: weldra aanpassing van de fiscale vrijstelling

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Bezoldigingen die worden toegekend of uitbetaald in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst in de horeca worden vrijgesteld van inkomstenbelastingen. Door een aanpassing van deze vrijstelling wenst de regering een parallellisme te bekomen tussen de sociale en de fiscale behandeling van deze bezoldigingen.

Fiscale vrijstelling

In de huidige stand van de wetgeving worden alle bezoldigingen die worden toegekend of uitbetaald in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst vrijgesteld van inkomstenbelastingen. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld het voordeel van een bedrijfswagen die wordt toegekend in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst wordt vrijgesteld van belastingen.

Wijziging

De wetswijziging moet ervoor zorgen dat er een parallellisme wordt bekomen tussen de sociale en fiscale behandeling van de bezoldigingen die worden toegekend in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst. Enkel het flexiloon en het flexivakantiegeld die zijn vrijgesteld op sociaal vlak en waarop de werkgever een bijzondere bijdrage van 25 % verschuldigd is, zouden in aanmerking komen voor de toepassing van de fiscale vrijstelling. Vergoedingen of voordelen die niet onder het flexiloon vallen op sociaal vlak, zoals bedrijfswagens, zouden niet langer de fiscale vrijstelling genieten en zouden bijgevolg worden beschouwd als belastbare inkomsten.

De wetswijziging is opgenomen in een amendement op een op het wetsontwerp over diverse bepalingen. Zij is met andere woorden nog niet definitief. Bovendien zou de wijziging slechts van toepassing zijn op de bezoldigingen die in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst worden betaald of toegekend vanaf 1 oktober 2016.

Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie.

Bron: Ministerraad van 30 juni 2016, http://www.presscenter.org.

Auteur: Peggy Criel

14/07/2016