Flexi-jobarbeidsovereenkomst: aanpassing van de fiscale vrijstelling

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Bezoldigingen die worden toegekend of uitbetaald in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst in de horeca worden vrijgesteld van inkomstenbelastingen. Door een aanpassing van de wetgeving heeft de regering een parallellisme ingevoerd tussen de sociale en de fiscale behandeling van deze bezoldigingen.

Fiscale vrijstelling

Initieel werden alle bezoldigingen die worden toegekend of uitbetaald in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst vrijgesteld van inkomstenbelastingen. Dit had tot gevolg dat bijvoorbeeld het voordeel van een bedrijfswagen die werd toegekend in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst werd vrijgesteld van belastingen.

Wijziging

Een aanpassing van de wet zorgt er nu voor dat er een parallellisme wordt ingevoerd tussen de sociale en fiscale behandeling van de bezoldigingen die worden toegekend in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst. Enkel het flexiloon en het flexivakantiegeld die zijn vrijgesteld op sociaal vlak en waarop de werkgever een bijzondere bijdrage van 25 % verschuldigd is, komen in aanmerking voor de toepassing van de fiscale vrijstelling. Vergoedingen of voordelen die niet onder het flexiloon vallen op sociaal vlak, zoals bedrijfswagens, genieten niet langer de fiscale vrijstelling genieten en worden bijgevolg beschouwd als belastbare inkomsten.

Deze wetwijziging is van toepassing op de bezoldigingen die in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst worden betaald of toegekend vanaf 1 oktober 2016.

Bron: Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, B.S. 20 december 2016, Ed. 3.

Auteur: Peggy Criel

06/01/2017