Fiscale provisie vakantiegeld 2014

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De percentages van de voorzieningen voor vakantiegeld 2014 die in de balansen op 31 december 2013 worden geboekt en die als beroepskosten (artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992)  kunnen worden aanvaard zijn (eindelijk) bekend.

De percentages van de voorzieningen voor vakantiegeld 2014 kunnen als beroepskosten worden aanvaard in de mate dat zij niet meer bedragen dan:

  • 18,80 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2013 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten, verminderd met het aanvullend vakantiegeld dat in 2013 is toegekend (1). Er moet enkel rekening worden gehouden met de normale en periodieke bezoldigingen, met uitsluiting van het vakantiegeld en de eindejaarspremie.
  • 10,27 % van 108/100 van de lonen die in 2013 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die het voordeel van diezelfde wetgeving genieten.

(1) Het betreft het vakantiegeld voor de dagen waarop bedienden aanvullende vakantie hebben genomen omdat zij bij aanvang of hervatting van de activiteit nog geen recht hadden op gewone vakantie. Dat aanvullende vakantiegeld stemt overeen met het gewone loon voor de genomen dagen aanvullende vakantie en wordt gefinancierd door een voorafname op het wettelijk dubbel vakantiegeld van het volgende jaar.

Bron: Circulaire AAFisc Nr. 20/2014 (nr. Ci.RH.243/349.099) dd 26.05.2014.

Auteur: Peggy Criel

04/06/2014