Fiscale provisie vakantiegeld 2013

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De percentages van de voorzieningen voor vakantiegeld 2013 die in de balansen op 31 december 2012 worden geboekt en die als beroepskosten (artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992) kunnen worden aanvaard, bedragen:

  • 18,80 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2012 zijn toegekend aan bedienden die onder de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers vallen en die nog steeds in dienst zijn op 31 december 2012. Er moet enkel rekening worden gehouden met de normale en periodieke bezoldigingen, met uitsluiting van met name vakantiegeld en eindejaarspremie;
  • 10,27 % van 108/100 van de lonen die in 2012 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die onder dezelfde wetgeving vallen.

Ter info: De provisie van 18,80 % voor de wedden van bedienden bestaat uit de volgende componenten:

Enkel vakantiegeld en dubbel vakantiegeld (8/52,15 weken)

15,34 %

Sociale bijdragen op enkel vakantiegeld (34,72 %)

2,66 %

Solidariteitsbijdrage

0,77 %

Totaal

18,77 %

afgerond op 18,80 %

Bron: Circulaire nr. Ci.RH.243/349.099 (AAFisc Nr. 1/2013) dd 14.01.2013

Auteur: Peggy Criel

18/01/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.