Fiscale fiches 281.20 zonder bedrijfsvoorheffing

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

De diensten van de Algemene administratie van de Fiscaliteit hebben vastgesteld dat sommige schuldenaars van bezoldigingen van bedrijfsleiders geen enkel bedrag vermelden of een bedrag dat lager ligt dan de geldende schalen in het kader van de bedrijfsvoorheffing van de fiscale fiches 281.20.

De administratie wijst erop dat het storten van bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van bedrijfsleiders een verplichting is die gebaseerd is op een uitdrukkelijke wettelijke bepaling waaraan de schuldenaar van de inkomsten zich niet kan onttrekken (zelfs wanneer hij persoonlijk de bedrijfsvoorheffing wenst te dragen, in welk geval de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing beschouwd zal worden als een voordeel van alle aard dat aan het bedrag van de belastbare inkomsten moet worden toegevoegd).

Het feit dat de bedrijfsleider voorafbetalingen doet, ontslaat de schuldenaar van de inkomsten dus niet van de verplichting om de verschuldigde bedrijfsvoorheffing in de Schatkist te storten.

De schuldenaars van de inkomsten die in 2013 bezoldigingen van bedrijfsleiders hebben
betaald of toegekend en die de op deze bezoldigingen verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet of slechts gedeeltelijk binnen de wettelijke termijnen in de Schatkist hebben gestort, moeten bijgevolg hun toestand rechtzetten voor het einde van het jaar 2013.

Bij gebrek aan rechtzetting binnen de vermelde termijn zal de administratie wettelijke nalatigheidsinteresten en administratieve sancties toepassen.

Vanaf 2014 zal de administratie meer controles aangaande deze materie uitvoeren.

Bron: Bericht van de FOD Financiën van 8 oktober 2013 dat aan de Unie van Sociale Secretariaten werd overgemaakt.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

23/10/2013