Fiscale aftrekbaarheid van de premies VAPZ 2022, ingeval van uitstel van sociale bijdragen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

De betaalde premies VAPZ (gebaseerd op de sociale bijdragen) zijn in principe volledig fiscaal aftrekbaar (100% aftrek als beroepskosten en vermindering van het netto-inkomen, en dus van de berekeningsbasis van de sociale bijdragen), op voorwaarde dat alle sociale bijdragen werden betaald, die wettelijk verschuldigd zijn voor het betrokken jaar en in aanmerking worden genomen voor de samenstelling van het wettelijk pensioen.

In 2020 en 2021 heeft de belastingadministratie, ingeval van uitstel van betaling van de sociale bijdragen door de crisis Covid-19, een eenmalige tolerantie toegekend op de fiscale aftrekbaarheid van de premies VAPZ, in die zin dat deze premies, betaald in het betrokken jaar, nog steeds fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskosten.

Voor 2022 werd beslist om een einde te stellen aan deze fiscale tolerantie. Een uitstel van betaling, toegekend in 2022, vormt vanaf nu een beletsel voor deze fiscale aftrekbaarheid in 2022 en de premie VAPZ in 2022 enkel fiscaal aftrekbaar zal zijn indien de betrokken zelfstandige zijn sociale bijdragen betaalt.

Om welke sociale bijdragen gaat het?

  • de bijdragen, verschuldigd voor 2022 (ook de regularisatiebijdragen die vervallen in 2022)
  • de bijdragen van 2020, uitgesteld naar 2021, waarvoor hij een afbetalingsplan heeft gekregen dat vervalt in 2022
  • de bijdragen van 2021, uitgesteld naar 2022

Het is dus noodzakelijk dat ALLE sociale bijdragen die in 2022 wettelijk verschuldigd zijn, betaald zijn op 31 december 2022, opdat de premies VAPZ, betaald in 2022, fiscaal aftrekbaar zouden zijn als beroepskosten.

Indien de zelfstandige zijn sociale bijdragen, die vervallen in 2022, niet betaalt, heeft dit echter geen invloed op de mogelijkheid om de in 2021 of 2020 betaalde premies VAPZ in mindering te brengen.

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.