Federaal agentschap voor beroepsrisico's op 1 januari 2017

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 1 januari 2017 wordt het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (afgekort Fedris) operationeel.

De oprichting van Fedris is het gevolg van de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ).

Concreet zal Fedris vanaf 1 januari 2017 alle opdrachten van het FAO en het FBZ en die van het Asbestfonds overnemen.

Bron: Wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten, B.S. 5 september 2016.

Auteur: Catherine Legardien

20/09/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.