Extra’s in land- en tuinbouw: uitkeringen bij quarantaine

Auteur: Els Poelman (Legal expert)
Datum:

Gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw die afwezig zijn wegens quarantaineplicht, komen in het stelsel tijdelijke werkloosheid.

Achtergrond

De Minister van Werk heeft beslist om bepaalde gelegenheidswerknemers met quarantaineplicht, voor de dagen dat ze zouden gewerkt hebben, een werkloosheidsuitkering (tijdelijke werkloosheid overmacht) toe te kennen. Niet evident, want deze werknemers werken op basis van (mondelinge) dag-contracten en worden in principe enkel aangegeven bij effectieve tewerkstelling. Dat zij recht verwerven op een uitkering tijdelijke werkloosheid is een afwijking op dit principe.

Een uitkering tijdelijke werkloosheid veronderstelt een aangifte sociaal risico (ASR) en een registratie in dimona.  Voor de inactiviteitsdagen wegens quarantaine heeft de RSZ een nieuw type dimona ontwikkeld.

Werkgevers

Voorlopig is de regeling beperkt tot de sectoren land- en tuinbouw.

Betrokken zijn werkgevers van P.C. 144/145 voor hun eigen gelegenheidsarbeiders, en uitzendkantoren (P.C. 322) voor de uitzendkrachten-gelegenheidswerknemers bij een gebruiker van PC 144/145.

Er kan een uitbreiding volgen naar andere sectoren met gelegenheidswerknemers, die deze vorm van tijdelijke werkloosheid willen gebruiken. Hierover is nog niets beslist.

Werknemers

De regeling is bestemd voor werknemers die als “extra” worden aangegeven (dimona normaal “EXT” en voor de RSZ werknemerscode 010/022) en die voldoen aan deze voorwaarden:

  1. ze hebben quarantaineplicht wegens positieve coronatest;
  2. ze zijn arbeidsgeschikt;
  3. ze zouden tijdens de quarantaineperiode zijn tewerkgesteld als gelegenheidswerknemer (mondelinge arbeidsovereenkomst);
  4. ze hebben voor de quarantaineperiode geen recht op een ander beroeps- of vervangingsinkomen (als er bv. recht is op een uitkering volledige werkloosheid voor de periode quarantaine  moeten ze daarop terugvallen)

Periode van toepassing

Deze uitzonderingsregeling loopt van 21 augustus tot (hoogstwaarschijnlijk) 31 december 2020. De exacte einddatum is nog niet bevestigd.

Dimona

Tijdens de quarantaine worden deze werknemers geregistreerd via een dimona type “QUA” (i.p.v. het gewone type “EXT”).  De dimona gebeurt verplicht per dag, maar zonder begin- of einduur.

Wegens de retroactieve toepassing tot 21.08 zal de RSZ geen anomalie genereren bij laattijdigheid.

Contingent

De dagen met dimona “QUA” worden aangerekend op het jaarlijks maximum aantal dagen gelegenheidsarbeid (dat voor 2020 is verdubbeld).  De tellers in Green@work worden dus evengoed bijgewerkt.

Aangifte sociaal risico (ASR)

Ondernemingen niet beschouwd als zwaar getroffen (minder dan 20% tijdelijke werkloosheid in het 2e kwartaal 2020) moeten vanaf 1 september 2020 de gewone procedure tijdelijke werkloosheid overmacht volgen:

  • aanvraag via portaal RSZ
  • ASR scenario WECH002 (aanvraag werkgever) en WECH005 (aangifte dagen werkloosheid)
  • controlekaarten C.3.2.A

Bron: instructie RSZ- reglementaire tekst nog te publiceren

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.