Extralegale kinderbijslag: geen RSZ. Onder welke voorwaarde(n)?

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het Hof van Cassatie heeft zich in februari 2016 uitgesproken over de onderwerping aan de RSZ van de extralegale kinderbijslag die door de werkgever aan zijn werknemers wordt toegekend. Wat verduidelijkt het Hof ten opzichte van de RSZ?

Principe

Indien u extralegale kinderbijslag aan uw personeel toekent als een aanvulling van een tak van de sociale zekerheid, dan wordt dit voordeel niet beschouwd als loon waarop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn.

De voorwaarde die nageleefd moet worden is dat het om een aanvulling moet gaan; dit betekent dat het bedrag ervan niet hoger mag zijn dan het bedrag van de wettelijke kinderbijslag.

De RSZ heeft via een interne richtlijn het grensbedrag van de vrijstelling vastgelegd op € 50 per kind per maand[1].

Herinnering van het principe

In de gegeven situatie oordeelt het Hof dat de RSZ een voorwaarde heeft toegevoegd aan de niet-onderwerping, namelijk dat de extralegale kinderbijslag aan alle werknemers met kinderen ten laste moet worden toegekend, zonder enig onderscheid.

Het Hof herinnert de RSZ er echter aan dat de enige voorwaarde waaraan de extralegale kinderbijslag moet voldoen om niet onderworpen te worden aan de RSZ, is dat het moet gaan om een aanvulling van een tak van de sociale zekerheid (in dit geval, kinderbijslag).

Indien u als werkgever de extralegale kinderbijslag wilt onderwerpen aan andere bijkomende voorwaarden (indien u dit bijvoorbeeld enkel wilt toekennen aan een objectief gedeelte van uw personeel), geeft dit de RSZ niet het recht om dit voordeel te herkwalificeren als loon om zo de inning van socialezekerheidsbijdragen op te leggen.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om één van onze Legal Partners te contacteren (legalpartners@partena.be). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit. 

Bronnen: Arrest van het Hof van Cassatie van 15 februari 2016, S.14.0071F; Artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, B.S. 30.04.1965.

[1] Raadpleeg over dit onderwerp evenwel het arrest van het Arbeidshof van Luik dat deze interne richtlijn verwerpt.

Auteur: Anne Ghysels

18/05/2016