Extra flitscontroles COVID-19 (vanaf 31/08/2020)

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

In de strijd tegen het COVID-19 virus worden er vanaf 31 augustus 2020, gedurende 1 maand, extra flitscontroles georganiseerd in de bouwsector, schoonmaaksector, land- en tuinbouw en vleessector. Deze periode van 1 maand kan eventueel verlengd worden.

Bovenvermelde controles vinden plaats naast de reeds in onze infoflash van 10 augustus 2020 aangekondigde flitscontrole van september 2020 in de carwashsector (PC 112).

Flitscontroles zijn aangekondigde controles en hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Let wel op, want dit wil niet zeggen dat de inspectiediensten niet zullen optreden en verbaliseren wanneer zij zwaarwichtige inbreuken vaststellen.

Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze aangekondigde controles leest u hieronder.

Welke sectoren worden geviseerd?

In volgende sectoren kunnen er vanaf 31 augustus 2020 (gedurende 1 maand) flitscontroles plaatsvinden om te controleren of de bijkomende maatregelen om het COVID-19 virus in te perken, worden nageleefd:

  • Bouwsector;
  • Schoonmaaksector;
  • Land- en tuinbouw;
  • Vleessector.

Hoe kan u zich voorbereiden?

In een vraag aan een expert leggen we uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

De checklist van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een specifieke checklist COVID-19 opgesteld. Deze checklist bevat bepalingen met betrekking tot handhygiëne, social distancing, algemene hygiëne, ventilatie en contacten met derden (uitzendkrachten, leveranciers, klanten, aannemers, …).

Daarnaast kan de sociaal inspecteur ook overgaan tot nazicht van het register van buitenlandse werknemers en het Passenger Locator Form (PHPLF).

Juridische ondersteuning

Indien u naar aanleiding van deze controle specifieke vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met onze Legal Partners op 02/549.30.10 of via legalpartners@partena.be.v

Resultaten flitscontrole

Op de website van de SIOD kan u bovendien ook de resultaten van voorgaande flitscontroles raadplegen. Momenteel is enkel de informatie van de flitscontrole in de schoonmaaksector beschikbaar.

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles kunnen nog steeds plaansvinden om dit te helpen verwezenlijken.

Andere sectoren

Naast de aangekondigde flitscontrole in de carwashsector in september 2020, staan er voorlopig geen nieuwe flitscontroles meer ingepland. Mocht dit alsnog veranderen, zullen wij niet nalaten u hierover te informeren

 

Bron: website SIOD: Flitscontroles COVID-19 (vanaf 31/08/2020): meerdere sectoren.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.