Extra flitscontroles COVID-19: UPDATE (geen verlenging)

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflash van 11 september 2020 informeerden wij u dat er vanaf 31 augustus 2020, gedurende 1 maand, extra flitscontroles zouden georganiseerd worden in de strijd tegen het COVID-19 virus. Deze flitscontroles zouden plaatsvinden in de bouwsector, schoonmaaksector, land- en tuinbouw en vleessector.

Deze periode van 1 maand kon eventueel verlengd worden. Ondertussen heeft het strategisch comité van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, echter, beslist dat de flitscontroles COVID-19 niet worden verlengd in oktober 2020.

Let wel op, want dit wil niet zeggen dat de inspectiediensten hier niet langer op zullen controleren. De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft de arrondissementscellen immers opgeroepen om alle coronamaatregelen te blijven controleren en erover te sensibiliseren.

Ter herinnering

De checklist van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een specifieke checklist COVID-19 opgesteld. Deze checklist bevat bepalingen met betrekking tot handhygiëne, social distancing, algemene hygiëne, ventilatie en contacten met derden (uitzendkrachten, leveranciers, klanten, aannemers, …).

Daarnaast kan de sociaal inspecteur ook overgaan tot nazicht van het register van buitenlandse werknemers en het Passenger Locator Form (PHPLF).

Juridische ondersteuning

Indien u naar aanleiding van een controle specifieke vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met onze Legal Partners op 02/549.30.10 of via legalpartners@partena.be.v

Resultaten flitscontrole

Op de website van de SIOD kan u bovendien ook de resultaten van voorgaande flitscontroles raadplegen. Momenteel is enkel de informatie van de flitscontrole in de schoonmaaksector beschikbaar.

Aangekondigde flitscontroles in 2020?

Voorlopig worden er geen nieuwe flitscontroles meer ingepland. Mocht dit alsnog veranderen, zullen wij niet nalaten u hierover te informeren

 

Bron: website SIOD: Flitscontroles COVID-19 (UPDATE)

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.