Erkenning aannemer in openbare werken : ook verplicht voor de onderaannemers

Auteur: Compass
Datum:

De aannemer die een openbare aanbesteding tot een goed einde wil brengen moet beschikken over een erkenning van aannemer in openbare werken, conform de wet van 20 maart 1991.

Indien het bedrag van de werken een bepaalde drempel overschrijdt, moet elke kandidaat voor een overheidsopdracht titularis zijn van een erkenning.

De erkende aannemers in openbare werken worden onderverdeeld in klassen (in functie van de omvang van de werken die ze mogen realiseren) en in categorieën (in functie van de specifieke aard van de werken).

Vanaf 1 juli 2017, moet ook een onderaannemer een erkenning hebben als hij werken uitvoert voor een erkende aannemer in openbare werken

Wat zijn de voordelen van de erkenning ?

Deze erkenning is een kwaliteitslabel. Ze geeft aan de aanbesteders (opdrachtgevers) het nodige vertrouwen voor een goede uitvoering van de werken.

Ze wordt in principe afgeleverd voor 5 jaar. Dit laat toe aan de aannemer om deel te nemen aan elke aanbesteding die gedurende die periode wordt opengesteld. Het feit van vooraf de erkenning te hebben vermijdt administratieve formaliteiten en onnodig tijdverlies.

Welke voorwaarden moeten worden vervuld ?

De aannemer moet beantwoorden aan een bepaald aantal voorwaarden die betrekking hebben op zijn technische en financiële capaciteiten en zijn professionele integriteit.

Ben je een aannemer en werk je regelmatig met onderaannemers, dan wordt het sterk aangeraden om zo snel mogelijk na te kijken of deze beschikken over een erkenning. Indien dit niet het geval zou zijn, nodig ze dan uit om zo snel mogelijk een aanvraag tot erkenning in te dienen.

Indien je aannemer of onderaannemer bent, en indien je een erkenning wenst, doe een beroep  op SmartStart, het ondernemingsloket van Partena, via back.office.eol@start.partena.be dat je hierbij zal begeleiden.

Auteur: Compass

18/08/2017