Energiecrisis: uitstel van betaling voor de bedrijfsvoorheffing

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Datum:

In het kader van de energiecrisis wordt aan de ondernemingen voor de maanden november en december 2022 uitstel van betaling voor de bedrijfsvoorheffing verleend.

Uitstel van de betalingstermijn voor de bedrijfsvoorheffing

Voor wat betreft de betaling van de bedrijfsvoorheffing genieten de ondernemingen uitstel van betaling, zonder dat zij boetes of interesten moeten betalen, voor de bedrijfsvoorheffing voor de volgende periodes:

Periodes bedrijfsvoorheffing

Betalingstermijnen voor BV verlengd tot

Maandelijkse aangifte - november 2022

15 februari 2023

Maandelijkse aangifte - december 2022

15 maart 2023

Driemaandelijkse aangifte - 4e kwartaal 2022

15 maart 2023

De betalingstermijnen worden dus met twee maanden verlengd en de maatregel geldt alleen voor de bedrijfsvoorheffing voor de maanden november en december 2022 voor de maandelijkse belastingplichtigen en voor het 4e kwartaal van 2022 voor de driemaandelijkse belastingplichtigen.

Bron: Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 3 november 2022  

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.