Energiecrisis: Akkoord van de regering over de steunmaatregelen voor zelfstandigen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 21/09/2022 - 11:12
Laatste update: 22/09/2022 - 10:15

Zoals wij in onze infoflash van 15/09/2022 reeds hebben aangekondigd, heeft de federale regering een aantal maatregelen genomen om de zelfstandigen te helpen om het hoofd te bieden aan de verhoging van de energieprijzen.

Wat zijn de maatregelen?

  • Uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor ondernemingen die problemen ondervinden door de hoge energiekosten.
  • Er zal een tijdelijk overbruggingsrecht “energie” toegekend worden aan zelfstandigen die beslissen om hun activiteit te onderbreken of stop te zetten als gevolg van de crisis. Er wordt vanuit gegaan dat zij verplicht zijn om hun activiteit te onderbreken door omstandigheden buiten hun wil en zij komen dus in aanmerking voor de toepassing van de 3e pijler van het klassieke overbruggingsrecht.
  • Er zullen langere afbetalingsplannen afgesproken worden voor de sociale bijdragen van de zelfstandigen. Het zal mogelijk zijn de betaling van de sociale bijdragen zonder sancties voor een lange periode uit te stellen, indien zich moeilijkheden hebben voorgedaan in de laatste helft van 2022, het eerste kwartaal van 2023 of tijdens de jaarlijkse vakantie.
  • De zelfstandigen zullen gesensibiliseerd worden om hun sociale bijdragen vervroegd te betalen.
  • Tijdelijk moratorium op faillissementen, voor ondernemingen die worden getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties van leveranciers.

Van zodra wij hierover in kennis worden gesteld, zullen wij u verder op de hoogte houden van de toekenningsvoorwaarden en de praktische bepalingen van deze maatregelen.

Er zullen eveneens fiscale, financiële en nog andere maatregelen voorzien worden.

 

Bron : https://www.premier.be/nl/regering-beslist-goedkoper-basispakket-voor-gezinnen-en-steunpakket-voor-bedrijven

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.