Elektronische ecocheques: binnenkort een feit!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De wet van 20 juli 2015 houdende diverse sociale bepalingen voorziet in de juridische basis om de uitgifte van ecocheques in elektronische vorm mogelijk te maken.

Net zoals voor de elektronische maaltijdcheques wordt in de wet meer specifiek bepaald dat alleen een erkende uitgever elektronische ecocheques ter beschikking mag stellen.

Een aantal zaken moeten nog in een Koninklijk Besluit worden vastgelegd: de voorwaarden om erkend te worden als uitgever van elektronische ecocheques, de erkenningsprocedure, de controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden, de voorwaarden voor de intrekking van de erkenning, de procedure voor een waarschuwing en intrekking van de erkenning en de gevolgen daarvan.

De regelgeving aangaande de aspecten betreffende de behandeling inzake sociale zekerheid van de ecocheques, moet nog worden aangepast.

De invoering van de elektronische ecocheques zou van kracht kunnen worden op 1 januari 2016.

Bronnen: wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (artikels 29 en 30), B.S. 21 augustus 2015; advies nr. 1952 van 14 juli 2015 van de Nationale Arbeidsraad.

Auteur: Catherine Legardien

09/09/2015