Einde van de mobiliteitsvergoeding: wat nu?

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Twee jaar na de invoering ervan, vernietigt het Grondwettelijk Hof de wet op de mobiliteitsvergoeding (“cash for car”). Wat voor gevolgen heeft dit?  

Refresh

De mobiliteitsvergoeding werd ingevoerd om het hoofd te bieden aan het mobiliteitsprobleem door een alternatief te bieden voor de bedrijfswagen.

Met de mobiliteitsvergoeding kan de werknemer zijn bedrijfswagen (of zijn recht op een bedrijfswagen) omruilen tegen een mobiliteitsvergoeding. Deze vergoeding kent een voordelige fiscale en sociale behandeling, die concurrentieel is met die van de bedrijfswagen.

Uitspraak Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof vernietigde zopas de regeling van de mobiliteitsvergoeding.

Een van de redenen is dat de mobiliteitsvergoeding niet noodzakelijk leidt tot minder wagens. Aangezien de mobiliteitsvergoeding vrij kan besteed worden, is het niet uitgesloten dat de werknemer daarmee een goedkopere kleinere wagen aankoopt. Op deze manier wordt het mobiliteitsprobleem niet opgelost.

Een andere reden is de ongelijke sociale en fiscale behandeling van loon die niet objectief kan verantwoord worden. De mobiliteitsvergoeding die in de plaats van de bedrijfswagen komt, wordt minder belast dan gewoon brutoloon. Omdat enkel wie een bedrijfswagen heeft een beroep kan doen op het sociaal en fiscaal gunstregime, ontstaat een discriminatie.

Deadline: uiterlijk 31 december 2020

Het Hof besloot dat de regeling van de mobiliteitsvergoeding verder toegepast kan worden tot uiterlijk 31 december 2020, tenzij nieuwe wettelijke bepalingen eerder van kracht worden. Behoudens eventuele nieuwe wetsbepalingen kan u dus tot eind 2020 verder mobiliteitsvergoedingen toekennen.

Bereid u voor!

Of er in 2021 nog steeds een mobiliteitsvergoeding kan worden toegekend en onder welke vorm of voorwaarden, zal afhangen van de politieke bereidheid en consensus om een mobiliteitsvergoeding “2.0” in het leven te roepen.

Wacht de eventuele nieuwe wetsbepalingen echter niet af en ga reeds op zoek naar alternatieve oplossingen. Contacteer onze Legal Partners (legalpartners@partena.be of telefonisch op 02/549.30.20) voor een concrete analyse van uw situatie.

Mobiliteitsbudget in gevaar?

Wellicht niet, de uitspraak heeft in principe geen enkele invloed op het in maart 2019 ingevoerde mobiliteitsbudget.

Bronnen: GwH 23 januari 2020, nr. 11/2020; verschillende mediaberichten.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.