Einde van de fiscale aftrekbaarheid van de verhogingen

Auteur: Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (Legal)
Datum:

Binnen het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, zijn de verhogingen van de sociale bijdragen vanaf 1 januari 2020 niet meer fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

De nieuwe reglementering is van toepassing voor alle verhogingen (en herinneringskosten) die de zelfstandige betaalt vanaf 2020, zelfs al hebben deze betrekking op de sociale bijdragen van 2019 of een vroeger jaar.

Het fiscale attest 2019 dat u begin 2020 van ons Sociale verzekeringsfonds zal ontvangen, zal de eventuele verhogingen die u in 2019 heeft betaald, nog vermelden. De fiscale attesten die afgeleverd worden vanaf het inkomstenjaar 2020 (die u zal ontvangen in 2021) zullen dus geen enkele verhoging meer vermelden.

De sociale bijdragen blijven wel nog altijd fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.