Einde van de fiscale aftrekbaarheid van de verhogingen

Auteur: Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen (Legal)
Datum:

Binnen het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting, zijn de verhogingen van de sociale bijdragen vanaf 1 januari 2020 niet meer fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

De nieuwe reglementering is van toepassing voor alle verhogingen (en herinneringskosten) die de zelfstandige betaalt vanaf 2020, zelfs al hebben deze betrekking op de sociale bijdragen van 2019 of een vroeger jaar.

Het fiscale attest 2019 dat u begin 2020 van ons Sociale verzekeringsfonds zal ontvangen, zal de eventuele verhogingen die u in 2019 heeft betaald, nog vermelden. De fiscale attesten die afgeleverd worden vanaf het inkomstenjaar 2020 (die u zal ontvangen in 2021) zullen dus geen enkele verhoging meer vermelden.

De sociale bijdragen blijven wel nog altijd fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.