Einde van de DSP- en SINE-maatregelen in Brussel

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De werkgelegenheidssteun ‘Doorstromingsprogramma’ (afgekort DSP) en ‘Langdurige werkzoekenden’ (afgekort SINE) zijn momenteel nog steeds van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze steun, die de werkgever zowel een vermindering van de RSZ-bijdragen als een activering van een uitkering biedt, zal op 31 december 2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opgeheven, zonder dat er overgangsmaatregelen zullen gelden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een alternatief subsidiestelsel invoeren (dat niet gebaseerd zal zijn op een vermindering van de bijdragen).

Op dit moment hebben we nog geen informatie over deze nieuwe subsidie. In een volgende infoflash komen we hier zeker op terug.

 

Bron: RSZ - RVA

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.