Eenmaking statuut arbeiders -bedienden: wat is de stand van zaken na 9 juli 2013?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 5 juli 2013 werd er een akkoord gesloten over de eenmaking van het statuut arbeiders - bedienden wat betreft de opzeggingstermijnen en de carenzdag. Momenteel wachten we nog steeds op een aanpassing van de reglementering. 

Het akkoord voorziet dat de nieuwe regels in werking zullen treden op 1 januari 2014. Het Grondwettelijk Hof had de wetgever echter verplicht om het verschil in behandeling voor beide materies te doen verdwijnen voor
8 juli 2013. Hoewel ze ongrondwettig verklaard werden, blijven de bepalingen inzake de opzeggingstermijnen voor arbeiders en de carenzdag van kracht vanaf 9 juli 2013. 

Bijgevolg heerst er een juridische onzekerheid omtrent de opzeggingstermijnen/carenzdagen die toegepast worden voor arbeiders tussen 8 juli 2013 en 31 december 2013. Wij kunnen u enkel adviseren de huidige bepalingen inzake opzeggingstermijnen toe te passen. Het is echter niet duidelijk welk standpunt een rechter zou innemen wanneer hij geconfronteerd wordt met een vordering ingesteld door een ontevreden arbeider.  

Hebt u vragen? Uw Payroll Consultant geeft u graag meer uitleg. 

In onze volgende Infoflashes gaan we dieper in op de inhoud van het akkoord. 

Meer info over het eenheidsstatuut

Auteur: Catherine Legardien

09/07/2013