Eenmaking statuut arbeiders - bedienden: manifestatie van de vakbondsorganisaties nu donderdag 6 juni

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Het ABVV en het ACV organiseren nu donderdag 6 juni 2013 een manifestatie in Brussel. Daarmee willen ze druk uitoefenen op de regering, met name in verband met het gevoelige dossier van de eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden.

Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan de manifestatie.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van deelname aan de manifestatie uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de manifestatie deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten kunnen een 'stakingsvergoeding' (dagvergoeding) genieten van hun vakbond.

Opmerking - Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op donderdag 6 juni 2013 door hun deelname aan de manifestatie.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Sinds het mislukken van de tripartiete onderhandelingen (tussen vakbondsorganisaties, werkgeversorganisaties en regering) heeft de regering het heft in handen genomen. Tegen 8 juli 2013 moet ze met een oplossing komen om het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden voor de opzeggingstermijnen en carenzdag weg te werken. Zo wordt tegemoetgekomen aan de eis van het Grondwettelijk Hof.

De mogelijke oplossingen van minister van Werk Monica De Coninck (en voorgelegd aan de vice-eersteministers) zouden binnenkort aan de sociale partners worden voorgesteld.

Uiteraard houdt Partena HR u op de hoogte van de vooruitgang in dit dossier.

Auteur: Catherine Legardien

05/06/2013