Eenmaking statuut arbeiders – bedienden: er is een akkoord!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Na meer dan 25 uur onderhandelen hebben de sociale partners vandaag een sociaal akkoord gesloten over het eenheidsstatuut arbeider-bediende.

Ter herinnering, het Grondwettelijk Hof eist dat de wetgever de discriminatie tussen arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en carenzdag wegwerkt en dit tegen ten laatste 8 juli 2013. 

Hoewel we sedert enige tijd wisten dat de wet niet kon worden aangepast binnen de termijn opgelegd door het Grondwettelijk Hof (rekening houdend met het wetgevingsproces), konden we nog hopen dat een akkoord zou worden afgesloten tegen 8 juli 2013. Dit is nu gebeurd!  

De sociale partners engageren zich bovendien om andere verschilpunten tussen arbeiders en bedienden weg te werken tegen 1 januari 2014. Het gaat daarbij onder meer over het vakantiegeld en de aanvullende pensioenen.

Uiteraard houden we u verder op de hoogte van de inhoud van het akkoord en zijn gevolgen via onze volgende infoflashes.