Eenmaking statuut arbeiders – bedienden: er is een akkoord!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Na meer dan 25 uur onderhandelen hebben de sociale partners vandaag een sociaal akkoord gesloten over het eenheidsstatuut arbeider-bediende.

Ter herinnering, het Grondwettelijk Hof eist dat de wetgever de discriminatie tussen arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en carenzdag wegwerkt en dit tegen ten laatste 8 juli 2013. 

Hoewel we sedert enige tijd wisten dat de wet niet kon worden aangepast binnen de termijn opgelegd door het Grondwettelijk Hof (rekening houdend met het wetgevingsproces), konden we nog hopen dat een akkoord zou worden afgesloten tegen 8 juli 2013. Dit is nu gebeurd!  

De sociale partners engageren zich bovendien om andere verschilpunten tussen arbeiders en bedienden weg te werken tegen 1 januari 2014. Het gaat daarbij onder meer over het vakantiegeld en de aanvullende pensioenen.

Uiteraard houden we u verder op de hoogte van de inhoud van het akkoord en zijn gevolgen via onze volgende infoflashes. 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.