Een werknemer vervangen die arbeidsongeschiktheid is en die geleidelijk het werk hervat: sluiten van vervangingsovereenkomst voortaan toegelaten

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk laat vanaf 15 februari 2018 toe dat er een vervangingsovereenkomst wordt afgesloten om een werknemer te vervangen die arbeidsongeschiktheid is en het werk gedeeltelijk hervat met toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Concreet kan een vervangingsovereenkomst gesloten worden voor de vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die, met akkoord van de werkgever, tijdelijk een aangepast of ander werk uitvoert (in toepassing van het artikel 31/1 van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978) en dit, voor de arbeidsuren van zijn normale arbeidsregeling, waarvoor hij als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid geen arbeidsprestaties levert.

Herhaling!

De vervangingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld. Dit schriftelijk document moet:

  • enerzijds voor elke werknemer afzonderlijk schriftelijk worden opgesteld, uiterlijk op het ogenblik dat hij in dienst treedt;
  • en anderzijds, de reden voor de vervanging, de identiteit van de te vervangen werknemer, de voorwaarden voor de aanwerving (duur van de vervangingsovereenkomst, enz.) vermelden.

De duur van de vervangingsovereenkomst mag niet langer zijn dan 2 jaar.

Bron: wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, B.S. 5 februari 2018.