Een protocolakkoord 2019-2020 voor het PsC 140.05 (verhuisondernemingen)!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 13 juni 2019 sloten de sociale partners van dit paritair comité hun protocolakkoord 2019-2020 af. Zoals voorzien in het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen respecteert dit akkoord de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van dit protocolakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Koopkracht

Op 1 september 2019 stijgen de brutolonen met 1,1 %.

Woon-werkverkeer

Vanaf 1 juli 2019 stijgt de tussenkomst in het sociaal abonnement tot 70 %.

Vanaf 1 juli 2020 komt de werkgever tussen in de kosten van het privé-vervoer vanaf de 1ste kilometer.

De fietsvergoeding stijgt tot 0,24 EUR/km in 2 stappen:

  • vanaf 1 juli 2019 tot 0,20 EUR/km;
  • vanaf 1 juli 2020 tot 0,24 EUR/km.

SWT en tijdskrediet/landingsbanen

Er worden nieuwe CAO’s betreffende het SWT en tijdskrediet/landingsbanen afgesloten, die in werking treden op 1 juni 2019 voor onbepaalde duur.

Anciënniteitsverlof

Vanaf 1 januari 2020 wordt er één dag anciënniteitsverlof toegekend per 5 jaar ondernemingsanciënniteit, met een maximum van 5 dagen.

Vakbondsafvaardiging

Er wordt een nieuwe CAO afgesloten, vanaf 1 juli 2020, met betrekking tot de vakbondsafvaardiging in de verhuisondernemingen:

  • max. 2 mandaten vanaf 30 arbeiders;
  • max. 4 mandaten vanaf 75 arbeiders.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Protocolakkoord 2019-2020 (PC 140.05)