Een protocolakkoord 2019-2020 voor het PC 107 (meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters)!

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Op 11 juni 2019 sloten de sociale partners van dit paritair comité hun protocolakkoord 2019-2020 af. Zoals bepaalt in het KB van 24 april 2019 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen respecteert dit akkoord de maximale onderhandelingsenveloppe van 1,1 % in 2019 en 2020.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen van dit protocolakkoord. Een gedetailleerde analyse zal worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Koopkracht

Op 1 juli 2019 stijgen de baremieke en effectieve lonen met 1,1 %.

Mobiliteit

Vanaf 1 juli 2019 stijgt:

  • de fietsvergoeding tot 0,24 EUR;
  • de werkgeverstussenkomst in het treinverkeer tot 80 %.

Syndicale premie

Vanaf 2019 wordt de syndicale premie, betaald door het fonds, verhoogd tot 145 EUR.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De sectorale CAO die voorziet in SWT vanaf 62 jaar wordt verlengd.

Daarnaast tekenen de sectorale sociale partners in op de NAR-kadercao die SWT toekent vanaf 59 jaar met een lange loopbaan (tot 30 juni 2021). Inclusief de bepalingen omtrent de mogelijkheid tot vrijstelling van beschikbaarheid.

Landingsbanen en tijdskrediet (tot 31 december 2020)

Het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet met motief wordt maximaal uitgebreid:

  • tot 36 maanden voor het motief opleiding;
  • tot 51 maanden voor het motief zorg.

De CAO Vlaamse aanmoedigingspremies wordt verlengd.

Er wordt maximaal ingetekend op de verlaging van de leeftijdsgrens voor landingsbanen met uitkeringen bij lange loopbaan (35 jaar) en zware beroepen, zoals opgenomen in CAO nr. 137:

  • 1/5de landingsbaan vanaf 55 jaar;
  • 1/2de landingsbaan vanaf 57 jaar.

Risicogroepen

De CAO risicogroepen wordt verlengd tot 31 december 2020.

Meer informatie

Dit sectorakkoord zal pas definitief worden na publicatie op de website van de FOD WASO. Wij houden u hiervan uiteraard stipt op de hoogte.

 

Bron: Protocolakkoord 2019-2020 (PC 107)