Een forfaitaire premie voor de werknemers van het PC 145 (tuinbouwbedrijf)

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Sinds 2016 betaalt u als werkgever jaarlijks een forfaitaire premie aan uw werknemers. Deze premie is verschillend voor de vaste werknemers (57,12 EUR) en het gelegenheidspersoneel (10,38 EUR). In deze infoflash zetten wij alle informatie met betrekking tot deze premies nog eens voor u op een rijtje. Wij bieden u ook een antwoord op de vraag of u deze premie nog kan omzetten naar een ander voordeel.

FORFAITAIRE PREMIE VASTE WERKNEMERS

Voltijdse werknemers met een volledige referteperiode ontvangen sinds 2016 elk jaar op 1 juli een forfaitaire premie.

De referteperiode loopt van 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot 30 juni van het lopende kalenderjaar.

Pro rata

De brutopremie wordt geproratiseerd voor:

  • de deeltijdse werknemers in verhouding tot hun arbeidsduur;
  • de werknemers die geen volledig refertejaar hebben.

Indexatie

Het bedrag van de premie wordt geïndexeerd zoals de lonen in dit PC. Sinds 01.01.2018 bedraagt de premie 57,12 EUR.

Kunt u nu nog overgaan tot omzetting van deze premie naar een ander voordeel

Ja, deze forfaitaire premie kan worden omgezet op ondernemingsvlak in een gelijkwaardig voordeel. Om dit te doen sluit u voor 1 mei 2018 een collectieve arbeidsovereenkomst af. Vervolgens bezorgt u ook een kopie van deze ondernemings-cao aan de voorzitter van het PC.

De CAO laat u vrij in de keuze van het voordeel, zolang het maar gaat om een gelijkwaardig voordeel. Let er wel steeds op dat u de bepalingen eigen aan het gekozen voordeel respecteert. Zo zal u waarschijnlijk niet meer kunnen kiezen voor de verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques, de toekenning ervan of de toekenning van ecocheques. Immers één van de voorwaarden opdat ecocheques/maaltijdcheques vrij van sociale socialezekerheidsbijdragen kunnen worden toegekend, is dat ze niet mogen gegeven worden ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel waarop al dan niet socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Indien de premie in 2016 en 2017 al werd uitbetaald, hebben uw werknemers het recht op de premie en de uitbetaling ervan verworven. Elke latere omzetting van de premie is bijgevolg een ongeoorloofde omzetting en heeft de onderwerping van de maaltijdcheques/ecocheques tot gevolg.

U kan daarentegen wel nog kiezen voor de omzetting naar één van de volgende voordelen:

  • verhoging maandloon,
  • bijdrage in aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, …

Voor begeleiding en advies kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20).

FORFAITAIRE PREMIE GELEGENHEIDSPERSONEEL

Sinds 2016 ontvangt het gelegenheidspersoneel dat minstens 50 dagen tewerkstelling heeft aangegeven op het formulier gelegenheidsarbeid een jaarlijkse forfaitaire premie.

De referteperiode loopt van 1 januari tot 31 december.

Betaling

De premie wordt betaald samen met de loonafrekening van de maand waarin de 50 dagen werden bereikt.

Indexatie

Het bedrag van de premie wordt geïndexeerd zoals de lonen in dit PC. Sinds 01.01.2018 bedraagt de premie 10,38 EUR.

MEER INFO

Een uitgebreide analyse staat in de sectorale informatie beschikbaar op onze website.

Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017– vaststelling van de geldende barema’s