Een eenmalige premie voor de werknemers van het PC 119

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

Via onze sectorale informatie informeerden wij u reeds dat de sociale partners van het PC 119 (handel in voedingswaren) overgingen tot het ondertekenen van hun sectorakkoord 2017-2018.
Eén van de belangrijkste bepalingen van dit akkoord betreft de invulling van de loonmarge door de verhoging van de barema’s en de toekenning van een eenmalige en niet-recurrente brutopremie van 70 EUR in december 2017.

In deze infoflash gaan wij dieper in op de belangrijkste kenmerken van deze premie.

Wie

Elke voltijdse werknemer tewerkgesteld in het PC 119 die op 30.11.2017 gebonden is door een arbeidsovereenkomst, ontvangt een éénmalige premie van 70 EUR.

De deeltijdse werknemers ontvangen ze in verhouding tot hun deeltijds arbeidsregime.

Referteperiode

Er wordt geen gebruik gemaakt van een referteperiode.

Is omzetting mogelijk

Via ondernemings-cao kan de premie inderdaad worden omgezet naar een ander, in de CAO, opgenomen voordeel.

Indien u voor een omzetting kiest, moet u echter snel handelen! De sociale partners hebben in hun CAO van 5 juli 2017 immers bepaalt dat de omzetting moet gebeuren voor 15 oktober 2017.

U kan daarbij kiezen uit één van de volgende voordelen:

  • 100 EUR ecocheques; Opgelet: Het totale bedrag ecocheques dat de werkgever toekent, mag per werknemer niet groter zijn dan 250 EUR.
  • 35 EUR cadeaucheques en een brutopremie van 37 EUR of 70 EUR cadeaucheques en een brutopremie van 11 EUR. Opgelet: Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende cadeaucheques mag per werknemer niet groter zijn dan 35 EUR, eventueel te vermeerderen met 35 EUR voor elk kind ten laste.

Indien u kiest voor omzetting, kan u steeds terecht bij Legal partners (legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20) voor begeleiding en advies.

Datum uitbetaling

De premie wordt samen met de eindejaarspremie betaald, d.w.z. in de tweede helft van de maand december.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017 tot toekenning van een eenmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018 (reg. nr. 140.970)

 

Auteur: Leen Lafourt

02/10/2017