Een arbeidsrelatie in de binnenscheepvaart valt voortaan onder Arbeidsovereenkomstenwet

Auteur: Els Poelman
Datum:

De arbeidsrelatie in de binnenscheepvaart  valt voortaan onder alle bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet, met uitzondering van de formaliteiten bij opzegging door de werkgever.

Arbeidsrelaties op binnenschepen werden tot nog toe geregeld door de vooroorlogse wet van 1 april 1936. De bepalingen van die wet waren verouderd en niet meer verenigbaar met de actuele tewerkstellingssituatie in de sector.

Op voorstel van het paritair comité van de binnenscheepvaart (P.C. 139) wordt de oude wet nu opgeheven.

Voortaan valt de arbeidsrelatie in de binnenscheepvaart onder de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Eén uitzondering blijft: de werkgever kan de opzegging betekenen via de overhandiging van een geschrift, waarbij de handtekening van de werknemer (op het duplicaat) geldt als ontvangstmelding. Omdat de werknemer zich per definitie bevindt aan boord van het binnenschip en niet op zijn thuisadres, aanvaardt de wetgever dat een aangetekende brief hier weinig zin heeft.

De nieuwe regeling geldt vanaf 11 augustus 2013, voor alle nieuwe én lopende arbeidsovereenkomsten.

Bron: wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, art. 5 en 6, B.S. 1 augustus 2013.

Auteur: Els Poelman

05/08/2013