Economische werkloosheid voor bedienden: ook bij onvoorziene omstandigheden

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Vanaf 2 juni 2016 zullen werkgevers waarvan de onderneming door de minister van Werk erkend is als onderneming in moeilijkheden, in een bijkomende situatie een beroep kunnen doen op economische werkloosheid voor hun bedienden.

Huidige regels

Om gebruik te kunnen maken van het systeem van economische werkloosheid voor zijn bedienden moet de werkgever onder meer kunnen aantonen dat zijn onderneming in moeilijkheden is.

Een onderneming wordt beschouwd als zijnde in moeilijkheden wanneer ze zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • geconfronteerd worden met een substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag voor economische werkloosheid, vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2008 of van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
  • aanzienlijk gebruikmaken van economische werkloosheid voor haar arbeiders.

Vanaf 2 juni 2016

Vanaf 2 juni 2016 zullen de werkgevers zich kunnen beroepen op een bijkomende situatie om hun bedienden economisch werkloos te stellen: de erkenning van hun onderneming als zijnde in moeilijkheden door de minister van Werk op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Bron: wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 23 mei 2016.

Auteur: Catherine Legardien

26/05/2016