Economische werkloosheid voor bedienden: nieuw vanaf 1 januari 2016

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Vanaf 1 januari 2016 zal de werkgever die gebruik wenst te maken van economische werkloosheid voor zijn bedienden kunnen aantonen dat zijn onderneming in moeilijkheden is door een ander referentiejaar dan het jaar 2008 te gebruiken.

Eén van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het systeem van economische werkloosheid voor zijn bedienden is dat de werkgever kan aantonen dat zijn onderneming in moeilijkheden is. Een onderneming wordt beschouwd in moeilijkheden te zijn wanneer ze met name geconfronteerd wordt met een substantiële daling van minstens 10 % van de omzet, de productie of haar bestellingen.

Momenteel dient deze daling van 10% te gebeuren in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot economische werkloosheid, vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2008.

Vanaf 1 januari 2016 zal de werkgever deze vergelijking kunnen maken met het jaar 2008 of met een van de twee kalenderjaren die aan de aanvraag voorafgaan.

Bron: koninklijk besluit van 13 december 2015 tot wijziging van het referentiejaar dat gebruikt wordt om aan te tonen dat de onderneming in moeilijkheden is in de zin van artikel 77/1, §4, 1° en 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S. 22 december 2015.

Auteur: Catherine Legardien

04/01/2016