E-commerce vanaf 2020

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Is uw onderneming actief in de e-commerce? Dan hebt u misschien een regeling ingevoerd met nachtwerk of zondagswerk via een aanpassing van uw arbeidsreglement.

Maar opgelet, deze vereenvoudigde procedure was tijdelijk. Om deze regelingen ook in 2020 te kunnen blijven toepassen, dient u een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af te sluiten.

Nachtwerk

In 2018 en 2019

De prestaties die tussen 20u en 6u worden verricht vallen onder nachtarbeid. Sinds 1 februari 2017 is nachtwerk toegestaan “voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel”.

Als de onderneming de werknemers tussen middernacht en 5 uur 's ochtends wil tewerkstellen, moet er een "regeling met nachtprestaties" worden ingevoerd. Vroeger moest de nogal omslachtige en restrictieve procedure voor de invoering van deze regeling worden gevolgd.

Op 1 januari 2018 is er een versoepeling gekomen. Voortaan kan in ondernemingen die actief zijn in de elektronische handel in goederen en diensten en die een vakbondsafvaardiging hebben, een arbeidsregeling met nachtwerk worden ingevoerd via een gewone cao die niet moet worden afgesloten met alle organisaties die vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging. Deze versoepeling is definitief.

Vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 was het ook mogelijk om in de ondernemingen die actief zijn in de elektronische handel in roerende goederen een regeling met nachtwerk in te voeren door een cao af te sluiten maar ook door het arbeidsreglement te wijzigen. Deze versoepeling gold slechts voor een beperkte periode van 2 jaar.

Vanaf 2020

Als u actief bent in de elektronische handel in roerende goederen en u een regeling voor nachtwerk hebt ingevoerd door uw arbeidsreglement aan te passen, moet u deze regeling nu bevestigen in een gewone cao om deze ook in 2020 te kunnen blijven toepassen.

Zondagswerk

In 2018 en 2019

Van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 was het mogelijk om werknemers op zondag tewerk te stellen in ondernemingen die actief zijn in de elektronische handel in roerende goederen. Deze tewerkstelling zou kunnen worden ingevoerd door een gewone cao af te sluiten, maar ook door het arbeidsreglement aan te passen.

Vanaf 2020

In ondernemingen die hun werknemers op zondag tewerkstellen via een wijziging van hun arbeidsreglement, mogen werknemers op zondag blijven werken als er een gewone cao wordt afgesloten die deze regeling bevestigt.

 

Bron: Programmawet van 25 december 2017, B.S. 29 december 2017.

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.