Duitstalige Gemeenschap: werkkaarten nog afgeleverd?

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De verminderingen van de werkgeversbijdragen in het kader van het Activa-plan en voor Jonge werknemers zijn maatregelen die in de Duitstalige Gemeenschap sinds 1 januari 2019 zijn opgeheven.

De RVA levert dus vanaf diezelfde datum geen werkkaarten meer af voor een tewerkstelling in de Duitstalige Gemeenschap.

Een werknemer die op het grondgebied van deze Gemeenschap werkt, kan echter nog steeds een werkkaart van de RVA ontvangen indien hij vóór 1 januari 2019 in dienst is genomen. Zijn werkgever zal dus gebruik kunnen maken van de toepassing van de overgangsmaatregelen die in het kader van de afschaffing van deze maatregelen zijn ingesteld (zie onze Infoflash van 30/01/2019).

In principe moet de werkkaart worden aangevraagd binnen 30 dagen volgend op de datum van de indienstneming. Als de werkkaart na deze termijn wordt aangevraagd (een laattijdige aanvraag dus), leidt dit tot het verlies van de voordelen voor de periode tussen de dag van indienstneming en de laatste dag van het kwartaal waarin de laattijdige indiening van de aanvraag voor een werkkaart gebeurd is.

De RVA zal deze werkkaarten afleveren tot 30 juni 2019.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ  - tussentijdse instructies 2019/1