Duitstalige gemeenschap: vermindering voor oudere werknemers

Auteur: Anne Ghysels (Legal expertise)
Datum:

De bedragen die op 1 januari 2019 worden aangekondigd voor de doelgroepvermindering van RSZ-bijdragen voor oudere werknemers tewerkgesteld bij werkgevers gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap zullen worden aangepast.

Enkel de bedragen van de vermindering wijzigen.

De voorwaarden die van toepassing zijn blijven ongewijzigd (categorie werkgever, maximum refertekwartaalloon, …) (zie Infoflash van 5 november 2018).

Leeftijd van de werknemer op het einde van het kwartaal

Bedrag van de vermindering/kwartaal

55 jaar

€ 300

56 tot 58 jaar

€ 400

59 tot 61 jaar

€ 1000

62 tot 65 jaar*

€ 1500

*De vermindering loopt af op de 1e dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (momenteel 65 jaar)

Deze bedragen gelden voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties over het kwartaal.

Overgangsmaatregelen

Voor de werknemer die op 31 december 2018 54 jaar is, heeft de werkgever recht op de vermindering van € 300 per kwartaal tot de laatste dag van het kwartaal waarin hij 55 jaar wordt.

Voor de werknemer die op 31 december 2018 58 jaar is, heeft de werkgever recht op de vermindering van € 1000 per kwartaal tot de laatste dag van het kwartaal waarin hij 59 jaar wordt.

Bron: RSZ